Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Stanisław
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-10-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Działacze" nr rej. Ko 27212, prowadzona przez RUSW Szczecinek w okresie 9.03.1989 - 24.10.1989 dot. Jacka Piotrowskiego inicjatora stworzenia Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku. Figurant znany był z „negatywnej” postawy wobec ówczesnych władz oraz sytuacji w Polsce. Projekt ten poparło 40 % załogi. Jacek Piotrowski wszedł w skład Zarządu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i pełnił w niej funkcję przewodniczącego. Sprawę zakończono w momencie zalegalizowania związków. Teczkę SOS kryptonim "Działacze" o sygn. archiwalnej 5589/II włączono do SOS kryptonim "Przewoźnik" o sygn. 5238/II i złożono w Archiwum WUSW w Koszalinie wraz z mikrofilmem (5238/2). IPN Sz 00105/253 t. 1 (5238/II, 5589/II) , IPN 00124/765 (5238/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przewoźnik” nr rej. Ko 25863, prowadzona była przez Wydział VI WUSW w Koszalinie od 22.01.1987 do 8.09.1987 w związku z próbą wwiezienia z Berlina Zachodniego do Polski przez Jacka Piotrowskiego literatury bezdebitowej wydanej w języku polskim. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu przez SB z w/w rozmowy ostrzegawczej. Z tego powodu Jacek Piotrowski otrzymał również zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ na dwa lata. IPN Sz 00105/253 t. 2 (5238/II) , IPN 00124/765 (5238/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Gazetka" nr rej. Ko 26975, prowadzona była przez RUSW Szczecinek w okresie 17.10.1988 - 90.07.1989. Kontrolą operacyjną objęto członków Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) działającego w Szczecinku, którzy utworzyli tzw. „Gazetkę mówioną”, gdzie podczas cyklicznych spotkań KIK przekazywane ustnie z obawy przed cenzurą były treści interesujące tę grupę, a nigdzie nie publikowane. Jacek Piotrowski był jednym z redagujących gazetkę. Sprawę zakończono 29.07.1989 z uwagi na to, że w gazetce nie poruszano tematów politycznych. Materiały złożono do archiwum WUSW w Koszalinie pod sygn. 5553/II. Zachował się jedynie mikrofilm 5553/2. IPN Sz 00124/976 (5553/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Groszek", nr rej. 27185 wszczęta została z powodu zainicjowania przez figuranta utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" na węźle PKP w Szczecinku. Sprawa prowadzona była w okresie 24.02.1989 - 7.10.1989, przez RUSW w Szczecinku i jej celem było ustalenie przyczyn powstania nielegalnej struktury związkowej w węźle PKP w Szczecinku, jej inicjatorów oraz niedopuszczenie do dalszych „negatywnych” działań pośród załogi. Jacek Piotrowski wymieniony jest na liście osób, które weszły w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie. IPN Sz 00124/989 (5572/2) mikrofilm.
Akta zawierają materiały związanie z ubieganiem się przez Jacka Piotrowskiego o zezwolenie na wyjazdy zagraniczne w latach 1982-1989. W 1987 roku otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę - postanowienie Wydziału VI WUSW w Koszalinie z dnia 28.02.1987 z uwagi na to, że próbował wwieźć do Polski literaturę bezdebitową. W związku z tym zdarzeniem prowadzona była również Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Przewoźnik”. Zastrzeżenie Z-0202/87 dotyczyło okresu 3.03.1987 - 28.02.1989 (odwołano 11.04.1989). IPN Sz 469/35405 (EAKo 35405).
.