Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Osiekowicz
Miejsce urodzenia: Liza Stara
Data urodzenia: 01-05-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Departamentu III MBP Warszawa w sprawie przynależności do oddziału zbrojnego Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar". W aktach znajduje się meldunek specjalny PUBP w Bielsku Podlaskim z 4.04.1952 przesłany do Naczelnika Wydziału III WUBP Białystok. Z meldunku wynika, iż na podstawie danych agenturalnych pozyskanych przez PUBP Wysokie Mazowieckie 26.03.1952 od źródła "Bury" oraz materiałów z Wydziału III WUBP Białystok, przeprowadzono 1.04.1952, przy udziale dwóch batalionów KBW, akcję operacyjną na terenie wsi Liza Stara gm. Wyszki. W jej wyniku zostało zabitych dwóch członków oddziału K. Kamieńskiego ps. "Huzar" oraz zatrzymano 4 osoby, podejrzane o współpracę z oddziałem (w tym Tadeusza Osiekowicza). Żołnierze KBW odnaleźli kryjówkę oddziału "Huzara" w zabudowaniach gospodarczych Tadeusza Osiekowicza. Mężczyznę zatrzymano jako współpracownika oddziału "Huzara", który nie zameldował organom władz o przebywaniu członków oddziału w jego gospodarstwie. IPN BU 0330/189/12 (4690/III/12).
Akta kontrolno-śledcze PUBP Bielsk Podlaski dotyczące Tadeusza Osiekowicza. Ww. zatrzymany przez oddział KBW 1.04.1952 podczas akcji operacyjnej na terenie wsi Liza Stara gm. Wyszki, następnie przekazany do PUBP Bielsk Podlaski i osadzony w areszcie. Śledztwo wszczęte 5.04.1952 przez PUBP Bielsk Podlaski, zakończone 18.04.1952 wydaniem postanowienia o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej oraz aktu oskarżenia. Tadeusz Osiekowicz został oskarżony o to, że w październiku 1951 mając wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu dwóch członków oddziału "Huzara" uzbrojonych w broń palną na drodze do wsi Liza-Stara gm. Wyszki "nie zawiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw" oraz 1.04.1952 udzielił trzem członkom oddziału "Huzara" schronienia w swych zabudowaniach we wsi Liza Stara gm. Wyszki i złożył fałszywe informacje grupie KBW. IPN Bi 07/1288 (KSL-10834, 2048/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) Białystok w sprawie karnej dotyczącej Tadeusza Osiekowicza. Rozprawa główna odbyła się 29.04.1952 na sesji wyjazdowej w Bielsku Podlaskim. Wyrokiem z 5.05.1952 wydanym przez WSR Białystok uznano ww. winnym, tego, że "w październiku 1951 miał wiarygodne wiadomości o pobycie dwóch uzbrojonych członków związku we wsi Liza-Stara, powiat Bielsk Podlaski o tym natychmiast nie zawiadomił władzy powołanej do ścigania przestępstw"; 1.04.1952 we wsi Liza Stara w swych zabudowaniach udzielił schronienia dwóm uzbrojonym członkom bojówki pod dow. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzara" - Stanisławowi Łapińskiemu ps. "Orzełek" i Tadeuszowi Kryńskiemu ps. "Rokita" przez schronienie ich w budynku gospodarczym i wprowadzenie żołnierzy KBW w błąd, "przez oświadczenie, że bandytów w budynkach nie ma". Za powyższe ww. został skazany na karę dożywotniego więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat wraz z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. Z dniem 17.05.1952 ww. został osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Uwzględniając Skargę Rewizyjną obrońcy wojskowego Najwyższy Sąd Wojskowy (NSW) w Warszawie postanowieniem z 6.06.1952 (S.878/52) zmienił wyrok w stosunku do T. Osiekowicza. Karę złagodzono do 15 lat pozbawienia wolności wraz z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. T. Osiekowicz 13.09.1952 został osadzony w CW Wronki, następnie 11.03.1953 przeniesiony do CW Rawicz, skąd ponownie przeniesiony do Wronek 5.12.1953. Zgodnie z Postanowieniem Zgromadzenia Sędziów NSW Warszawa z 9.04.1955 (Zg.Og.111/55) orzeczoną karę ponownie złagodzono do 5 lat i 4 miesięcy więzienia oraz uchylono kary dodatkowe. WSR Białystok postanowił 2.05.1955 zwolnić T. Osiekowicza z odbywania pozostałej części kary, w związku z czym ww. opuścił CW Wronki 7.05.1955. IPN Bi 212/4512 (Sr. 150/52, S.878/52, Zg.Og.111/55).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 1 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ Wolność i Niezawisłość (AK/ AKO/ "WiN") pod dowództwem Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar"/ "Gryf". Kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału "Huzara" sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 1.04.1976 dotyczy Tadeusza Osiekowicza, który w październiku 1951 "mając wiarygodną wiadomość" o pobycie dwóch uzbrojonych członków oddziału "Huzara" na terenie wsi Liza Stara nie powiadomił o tym władzy. Następnie 1.04.1952 udzielił pomocy dwóm uzbrojonym członkom oddziału "Huzara" ukrywając ich w swych zabudowaniach, zatajając ten fakt przed żołnierzami KBW. Zatrzymany przez PUBP Bielsk Podlaski 1.04.1952, następnie wyrokiem WSR Białystok z 5.05.1952 skazany na karę dożywotniego więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 5. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego z 6.06.1952 wyrok zmieniono na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/1/2 (1/1).
.