Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: 05-07-1925
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Bielski pseud. „Czart” występuje jako "członek bandy >Huzara< [tj. partyzanckiego oddziału WiN pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar”]" w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1950-1956. Te akta śledcze i sądowe dot. Franciszka Daniluka pseud. "Gryf" (ur. 04.05.1920) jako oskarżonego o to, że od stycznia 1948 do listopada 1950 na terenie pow. Wysokie Mazowieckie i pow. Bielsk Podlaski "należał do bandy >Huzara<" i "usiłował przemocą zmienić ustrój państwa". Marian Bielski pseud. „Czart” występuje jako jeden z uzbrojonych członków partyzanckiego oddziału "Huzara" w jednym z protokołów przesłuchań Franciszka Daniluka - sporządzonym w trakcie przesłuchiwania tego partyzanta przez funkcjonariusza UB z PUBP w Bielsku Podlaskim. IPN Bi 212/4669 (Sr 332/52, As 489).
Marian Bielski pseud. „Chrabąszcz” i "Czart" figuruje w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1986-1989 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 91". Ta "charakterystyka" dot. struktur i zbrojnych oddziałów Armii Krajowej i Armii Krajowej Obywatelskiej w Obwodzie AK/ AKO Wysokie Mazowieckie krypt. "Lew nr 5"/ "Buraki nr 27" - działających w okresie od 1942 roku do września 1945 na obszarze powiatu Wysokie Mazowieckie. W kwestionariuszu dot. Mariana Bielskiego pseud. „Chrabąszcz” i "Czart" (w tomie 1) zapisano między innymi, iż ww. to "od sierpnia 1944 r. do września 1945 r. członek nielegalnej organizacji AK działającej na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji WiN. W maju 1948 r. został zabity jako członek bandy >Huzara<". IPN Bi 019/132 (2/62) t. 1-2.
Marian Bielski pseud. „Chrabąszcz" i "Czart” figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego zbrojnego podziemia, w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe na członków i pomocników bandy terrorystyczno-rabunkowej >Huzara< [tj. partyzanckiego oddziału pod dowództwem por./ kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar”]". W kwestionariuszu osobowym dot. Mariana Bielskiego pseud. „Chrabąszcz" i "Czart” zapisano między innymi, że ww. partyzant "w 1944 r. wstąpił do AK pod pseud. >Chrabąszcz<, w 1946 r. wstąpił do bandy >Huzara< pod ps. >Czart<, brał udział w różnych napadach na posterunki MO, żołnierzy Armii Czerwonej i KBW oraz na gminne spółdzielnie na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. Ujawnił się 10 kwietnia 1947 r. lecz nadal był członkiem bandy >Huzara<. Zabity w maju 1948 r. w czasie zbrojnej akcji operacyjno-wojskowej [tj. obławy UB-KBW] w lesie koło wsi Sterdyń powiat Sokołów Podlaski". IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1).
Marian Bielski pseud. „Chrabąszcz” i "Czart" figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia, w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1986-1989 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90". Ta charakterystyka dot. organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51". Te kwestionariusze osobowe sporządzono w Wydz. "C" WUSW Białystok, jeden z nich dot. Mariana Bielskiego pseud. „Chrabąszcz” i "Czart". Zapisano w nim między innymi, że Marian Bielski "od września 1945 r. do 1946 r. daty brak" to "członek nielegalnej organizacji WiN na terenie pow. Wysokie Mazowieckie (...). Zabity w maju 1948 r. jako członek bandy >Huzara<". IPN Bi 019/129/4 (2/62), IPN Bi 019/131/2 (2/62).
.