Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Józef
Nazwisko: Frądczak
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 06-09-1938
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Frądczak występuje w materiałach operacyjnych dotyczących rozpracowania konspiracyjnej organizacji pod nazwą „Walcząca Młodzież Polska”. W wyniku czynności organów bezpieczeństwa publicznego w maju 1953 zatrzymano osoby podejrzane o przynależność do organizacji. Jedną z zatrzymanych osób był R. Frądczak, który został przesłuchany i 22.05.1953 tymczasowo aresztowany. Objęty śledztwem prowadzonym przez Referat Śledczy MUBP Sosnowiec w sprawie popełnienia czynu z art. 36 dekretu z dn. 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). W dn. 18.06.1953 śledztwo zostało umorzone „wobec braku dostatecznych dowodów winy”. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. B-7284. W dn. 08.07.1971 materiałom archiwalnym nadano nową sygn. 4156/III. IPN Ka 03/3 t. 1-3 (4156/III).
Ryszard Frądczak figuruje w materiałach administracyjnych KW MO Katowice zawierających „Charakterystykę nr 55” dotyczącą „nielegalnej” organizacji młodzieżowej „Walcząca Młodzież Polska”. Charakterystyka została sporządzona w 1974 roku przez Wydział „C” na podstawie materiałów archiwalnych o sygn. 4156/III. Organizacja, która działała na terenie Sosnowca w latach 1951-1953 liczyła 17 osób w wieku od 11 do 16 lat. Głównym celem „WMP” była „walka z ustrojem Polski Ludowej”. „Walcząca Młodzież Polska” odbywała zebrania konspiracyjne, posiadała swój statut i przysięgę, a jej członkowie posługiwali się pseudonimami. Na zebraniach wygłaszano „referaty polityczne” opracowywane na podstawie „literatury piłsudczykowskiej” oraz przekazywano wiadomości pochodzące z audycji „Radia Wolna Europa” oraz „Głosu Ameryki”. W 1952 roku w ramach organizacji powołano „Tajną Policję Wojskową”, która zajmowała się ochroną zebrań. W czasie swojej działalności członkowie organizacji przeprowadzili akcję zrywania plakatów z hasłami wyborczymi (wybory w 1952 do Sejmu PRL), zaangażowali się również w wypisywanie „wrogich” haseł na murach. W wyniku czynności operacyjno-śledczych „konspiratorzy”, m.in. R. Frądczak, zostali zatrzymani w maju 1953. Aktem oskarżenia objęto 7 osób. Śledztwo w stosunku do pozostałych aresztowanych członków „WMP” w tym Ryszarda Frądczaka, zostało umorzone z braku dostatecznych dowodów winy. IPN Ka 057/52 t. 1-3, IPN BU 0174/56 (Charakterystyka 55).
.