Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Juliusz
Nazwisko: Oczko
Miejsce urodzenia: Wadowice
Data urodzenia: 03-08-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Julian Oczko

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledztwa i operacyjne PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie w sprawie członków siatki wywiadowczej WiN z terenu powiatu Myślenice. W wyniku działań operacyjnych, doniesień agentury oraz zeznań zatrzymanych osób z kierownictwa II ZG WiN, w tym Stefana Ralskiego, w październiku 1946 rozpoczęto zatrzymania członków kierownictwa Rady WiN powiatu Myślenice oraz siatki BW WiN z tego terenu. Juliusz Oczko został zatrzymany 31.10.1946 przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, a następnie decyzją WPR w Krakowie tymczasowo aresztowany. W 1946 roku działał w BW WiN, był zastępcą kierownika Rady WiN na powiat myślenicki. Wykorzystując siatkę informatorów utworzoną z b. członków AK Obwodu "Murawa", gromadził dla organizacji dane na temat poszczególnych funkcjonariuszy władzy komunistycznej, organizacji struktur PPR, MO i UB oraz nadzorował oddział partyzancki ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr". Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP. Akt oskarżenia sporządzony 31.01.1947 przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie, następnie zmieniony w maju 1947, przesłano z aktami sprawy do WSR w Krakowie. Po zakończeniu śledztwa materiały złożono 01.03.1947 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 1116/I. W 1967 roku przesygnowano do nr 237/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/212 t. 1 (237/III-gr.) oraz mikrofilm IPN Kr 096/214/J (237/3-gr.)
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Juliuszowi Oczko i innym. Zatrzymany 31.10.1946 przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję. Decyzją WPR w Krakowie aresztowany tymczasowo z datą zatrzymania. Przesłuchiwany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie i MBP. Oskarżony o działalność w BW WiN i Radzie WiN na powiat myślenicki bazujących na strukturach pozostałych po AK oraz decyzję, o utworzeniu wiosną 1946, oddziału Franciszka Mroza ps. "Bóbr", a także o kontakty z kierownictwem WiN w Krakowie, w tym ze Stefanem Ralskim. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP. Z uwagi na ciężki stan zdrowia nie był sądzony, a areszt tymczasowy uchylono w sierpniu 1947. Zmarł kilka tygodni później. Akta o sygn. IPN Kr 85/3, 85/4 (Sr 42/50).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Na podstawie zeznań osadzonych w tej sprawie, w tym zatrzymanego w sierpniu 1946 przełożonego BW i Rady WiN na powiat Myślenice Stefana Ralskiego, WUBP w Krakowie wraz z oddelegowanymi funkcjonariuszami Dep. Śledczego MBP w październiku 1946 przystąpił do aresztowań siatki myślenickiej WiN, w tym Juliusza Oczko. Zatrzymany 31.10.1946. Materiały złożono 15.05.1968 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 740/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/639 t. 1-11 (740/III-gr.), mikrofilm IPN Kr 096/640 (740/3-gr.)
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Akademia", prowadzona przez Wydział III WUBP/KWMO w Krakowie w latach 1945-1969 dotycząca rozpracowania osób związanych z AK, z terenu woj. krakowskiego. Akta zawierają m.in. meldunki operacyjne, analizy, plany, raporty, korespondencję. Materiały PUBP w Myślenicach z 1951 w t. 5 zawierają opis i strukturę Obwodu AK Myślenice. Juliusz Oczko ps. "Podkowa" figuruje jako dowódca batalionu w stopniu porucznika, podległy bezpośrednio dowódcy Obwodu AK - Wincentemu Horodyńskiemu ps. "Kościesza". Akta o sygn. IPN Kr 075/18, t. 8 (29/OB).
Sprawa Obiektowa krypt. "Wino" prowadzona przez Wydział III WUBP w Krakowie, wraz z materiałami operacyjnymi dot. członków AK i WiN z powiatu myślenickiego i sprawy krypt. "Pedanci". Juliusz Oczko figuruje w aktach rozpracowania b. członków oddziału ROAK Franciszka Mroza ps. "Bóbr", jako koordynator działalności oddziału z ramienia WiN. Akta o sygn. IPN Kr 075/27, t. 5 (42/OB).
Charakterystyka nr 21 sporządzona w 1975 roku w Wydz. "C" KWMO w Krakowie dotycząca oddziału ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr", działającego w latach 1946-1947 na terenie woj. krakowskiego. Juliusz Oczko ps. "Rekin", "Podkowa" zastępca kierownika BW WiN na powiat myślenicki figuruje w dokumentacji jako inicjator powstania oddziału, przedstawiciel ośrodka dyspozycyjnego WiN, w tym kierownika Rady WiN na powiat Myślenice, i BW WiN Władysława Radwana. Działalność myślenickich struktur WiN koordynował Stefan Ralski z II ZG WiN. Akta o sygn. IPN Kr 074/21 (21/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Juliusz Oczko ps. "Podkowa", "Rekin" kapitan AK, organizator konspiracji w okresie okupacji niemieckiej na terenie Raciechowic, dowódca oddziału Obwodu AK 'Murawa", figuruje w charakterystyce jako ujawniony w 1945 roku oficer AK, a następnie współorganizator w roku 1946 tworzenia oddziału Franciszka Mroza ps. "Bóbr" i zastępca szefa BW WiN na powiat Myślenice. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 31.10.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8, IPN BU 0172/199 (200/X).
.