Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Ludwik
Nazwisko: Seemann
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 15-07-1903
Imię ojca: Jan
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Por. Tadeusz Seemann został objęty kontrolą operacyjną przez PUBP/PUdsBP w Żywcu w okresie od 15.04.1948 do 07.12.1956 w związku z służbą w RAF oraz podejrzeniem o "wrogą działalność na rzecz imperializmu amerykańskiego". Rozpracowywany po powrocie do kraju z Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 131 Skrzydle Myśliwskim RAF podczas II wojny światowej. Początkowo objęty kontrolą operacyjną w ramach rozpracowania wstępnego krypt. "Skoczek", a następnie PUdsBP w Żywcu 15.10.1955 założył Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną nr 1396/F. Sprawę zakończono 07.12.1956 z powodu niepotwierdzenia negatywnej działalności. Materiały złożono 15.01.1957 w Archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 2210/R. Materiały 17.01.1967 przerejestrowano pod sygn. 8615/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/8492 (8615/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa”, prowadzona przez Departament I MBP oraz Departament II KdsBP w latach 1949-1955, dotycząca Polaków, służących w jednostkach lotniczych RAF w Wielkiej Brytanii, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej. Materiały zawierają m.in. wykazy osób figurujących w sprawie, charakterystyki, doniesienia agenturalne, protokoły przesłuchań podejrzanych, listy oficerów lotnictwa, wykazy pilotów RAF-u, notatki służbowe, telefonogramy, kwestionariusze repatriacyjne z fotografiami, korespondencję. Rozpracowaniem objęto byłych lotników z terenu całego kraju, w tym T. Seemanna. Materiały złożono 22.12.1955 w Archiwum KdsBP w Warszawie pod sygn. 1/IV. Akta o sygn. IPN BU 00231/1 t. 1-24 (1/IV).
.