Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Stanisław
Nazwisko: Zambrzycki
Miejsce urodzenia: Noski Śnietne
Data urodzenia: 25-10-1921
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Znany/a też jako:
Mieczysław Zambrzycki
urodzony/a 21- 10-1920 Noski
Imiona rodziców: Jan Leokadia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze sporządzone przez PUBP Wysokie Mazowieckie dotyczące Mieczysława Zambrzyckiego. Ww. w maju 1945 został zwerbowany do organizacji Armia Krajowa (AK) przez Edwarda Szabłowskiego ps. "Jaskier", który nadał mu ps. "Sosna". Działał jako szeregowy członek w kompanii Hieronima Perkowskiego ps. "Kum"/ "Dziadek". Zatrzymany 20.11.1945 przez PUBP Wysokie Mazowieckie jako podejrzany o przynależność do AK, przetrzymywany w Więzieniu w Wysokiem Mazowieckiem, następnie w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. PUBP Wysokie Mazowieckie wydał 5.12.1945 postanowienie o wszczęciu śledztwa; tego samego dnia śledztwo zamknięto i wydano postanowienie o pociągnięciu M. Zambrzyckiego do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z aktem oskarżenia sporządzonym przez PUBP Wysokie Mazowieckie 1.03.1946 Mieczysław Zambrzycki został oskarżony o to, że należał do organizacji AK, pełniąc w niej funkcję szeregowego członka posługującego się ps. "Sosna". Bez zezwolenia władz państwowych posiadał broń palną, którą przechowywał w swojej stodole we wsi Noski Śnietne oraz jako rocznik poborowy nie stawił się na wezwanie RKU. Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku zatwierdził akt oskarżenia 25.03.1946. IPN Bi 212/655 (R. 278/46) oraz materiały kartoteczno-ewidencyjne. Materiały o sygn. KSL-3162 zniszczono 12.05.1988.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku dotyczące Mieczysława Zambrzyckiego. Rozprawa główna przeciwko ww. odbyła się 16.04.1946 w lokalu Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Wyrokiem WSR Białystok (R.278/46) z 16.04.1946 M. Zambrzycki został uznany winnym tego, że od maja 1945 do 20.11.1945 brał udział w "nielegalnej organizacji ›Armia Krajowa‹” oraz "od sierpnia 1944 do dnia 20 listopada 1945 w czasie trwania stanu wojennego przechowywał bez zezwolenia władz we wsi Noski Śnietne, gm. Sokoły, pow. Wysoko-Mazowieckiego broń palną". Ww. za powyższe został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 2 lat. Osadzony w CW Wronki 21.05.1946. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) Białystok z 25.03.1947 zastosowano względem ww. ustawę o amnestii (z 22.02.1947), zgodnie jego treścią postanowiono ww. zwolnić z więzienia w trybie natychmiastowym. Mieczysław Zambrzycki opuścił CW Wronki 4.04.1947. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (III Ko 1694/93) z 17.02.1994 uznano wyrok b. WSR Białystok z 16.04.1946 (R.278/46) za nieważny. Zgodnie z uzasadnieniem sądu Mieczysław Zambrzycki "brał czynny udział w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego i był członkiem organizacji taką walkę prowadzącej. A nadto zarzucane mu nielegalne posiadanie broni mieściło się w ramach działalności tejże organizacji, która to działalność w przeciwnym wypadku byłaby znacznie utrudniona". IPN Bi 212/655 (R.278/46, III Ko. 1694/93).
Materiały administracyjne wytworzone przez KS MO Warszawa w latach 1962-1976 odnośnie do byłych członków AK oraz innych organizacji poakowskich działających po 1945 roku. W aktach znajduje się dokument z 3.11.1962 zawierający streszczenie materiałów archiwalnych dotyczących bojówki dow. przez Hieronima Perkowskiego ps. "Dziadek". W latach 1942-1944 na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie "Dziadek" działał w strukturach AK dowodząc bojówką KDW, w późniejszym okresie był organizatorem grupy "WiN" na terenie gm. Sokoły, podlegającej Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. "Huzar". Bojówka "Dziadka" składała się z ok. 30 osób z terenu Łap, Poświętnego, Kowalewszczyzny i Sokół. Na liście członków bojówki znajduje się aresztowany Mieczysław Zambrzycki ps. "Sosna". IPN BU 0644/189 (1547/R).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 91 dot. organizacji AK/ Armia Krajowa Obywatelska (AKO) Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "5"/ "Dąb"/ "Lew nr 5"/ "Buraki-27". Kwestionariusze sporządzone przez Wydział "C" WUSW Białystok 26.10.1989 dotyczą Mieczysława Zambrzyckiego ps. "Sosna". Ww. od maja 1945 do listopada 1945 przynależał do organizacji AK, działającej na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. Aresztowany przez PUBP Wysokie Mazowieckie 20.11.1945, następnie skazany wyrokiem WSR Białystok z 16.04.1946 na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich na 2 lata. IPN Bi 019/130/2 (2/62), IPN Bi 019/134/2 (2/62).
.