Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ekiert
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 10-03-1951
Imię ojca: Marian
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Ekiert występuje w materiałach sprawy jako jeden z aktywistów grupy antysocjalistycznej w Przemyślu, zajmujący się kolportażem "nielegalnych" wydawnictw. Sprawa dotyczyła kolportażu opracowań, publikacji wydanych przez "nielegalne" wydawnictwa w kraju. IPN Rz 00214/9/J (372/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Ekiert występuje w SOR krypt. "Antena" jako osoba zaangażowana w kolportaż komunikatów Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących. Sprawa dotyczyła nielegalnego budownictwa sakralnego oraz osób działających w wymienionym komitecie. IPN-Rz-034/78 (306/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR "Olimp" jako członek nieformalnej grupy "antysocjalistycznej" wykonawca "antypaństwowych" haseł oraz kolporter "nielegalnej" literatury. Sprawa dotyczyła kolportażu "materiału opublikowanego przez nielegalne wydawnictwa w kraju". IPN-Rz-034/117 (364/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła wykonania i kolportażu ulotek o treści antyradzieckiej na terenie Przemyśla. IPN-Rz-034/91 (322/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. "Ulotka" dotyczyła ulotek rozklejonych w klatce jednego z bloków w Przemyślu oraz na zaparkowanym autobusie Przedsiębiorstwa Turystycznego "San" w dniu 19.08.1980. J. Ekiert był podejrzany o wykonanie i naklejenie powyższych ulotek. IPN-Rz-034/122 (370/II)
Akta internowanego Internowany w OO Uherce decyzją komendanta KWMO Przemyśl, ze względu na fakt kolportażu "antypaństwowej" literatury. Z dniem 19.04.1982 przetransportowany do OO w Łupkowie, dalej do OO Rzeszów-Załęże (03.03.1982) oraz do OO Kielce (z dniem 22.09.1982). IPN-Ki-45/97
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS "Kamera" założonej na jego osobę. Przebywając w Ośrodku Odosobnienia dla internowanych planował utworzenie "nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Frakcja Młodzieży Walczącej-Niezależni<". IPN-Rz-034/158 (322/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Politykierzy" założonej na jego osobę w związku z udziałem w "nielegalnym zebraniu (...) o charakterze antysocjalistycznym" - Przemyśl 1.05.1983. IPN-Rz-034/183 (462/III)
Akta śledcze Akta dochodzenia w sprawie publicznych wystąpień o treści "antypaństwowej" w 1984 r. w Przemyślu. Ekiert Jan podejrzewany był o publiczne wygłaszanie przemówień "o treści antypaństwowej", które mogły wywołać "niepokoje społeczne lub rozruchy". Postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN-Rz-035/55 (56/III)
Akta prokuratorskie Postępowanie prokuratorskie przeciwko w/w z powodu "antypaństwowego" przemówienia wygłoszonego w dniach 13.02. i 13.03.1984 pod kościołem św. Trójcy w Przemyślu. Postępowanie umorzono na podstawie amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta śledcze Akta dochodzenia prowadzonego przeciwko J. Ekiertowi z powodu przemówienia wygłoszonego w dniu 01.05.1985 przy kościele św. Trójcy w Przemyślu zawierające "fałszywe wiadomości i nawołujące do nieposłuszeństwa władzy (...)". IPN-Rz-035/83 (84/III)
Akta prokuratorskie Postępowanie prowadzone przeciwko J. Ekiertowi z powodu przemówienia w którym wzywał "do nieposłuszeństwa władzom" (z dnia 01.05.1985). Orzeczeniem sądu z dnia 26.07.1985 skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz na kwotę 100 tys. grzywny. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Akta penitencjarne Aresztowany tymczasowo z powodu przemówienia wygłoszonego w dniu 01.05.1985 na placu przy kościele św. Trójcy w Przemyślu nawołujące "do nieposłuszeństwa wobec władzy co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Areszt zamieniono na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę. IPN-Rz-76/20
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 17.09.1985 do 04.01.1988) w ramach SOR krypt. "Powielacz". Przedmiotem sprawy była "produkcja i kolportaż ulotek antypaństwowych". J. Ekiert był członkiem nielegalnych struktur "Solidarności" zajmującym się kolportażem materiałów bezdebitowych. Materiałów o sygn. 853/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Wirus" jako "były działacz >S< wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Kontrolę zakończono w związku z wyjazdem w/w za granicę. Materiałów o sygn. 959/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne spraw o wykroczenie Akta spraw o wykroczenie m.in. przeciwko J. Ekiertowi w związku z uczestnictwem w/w w "nielegalnej" kontrmanifestacji w dniu 1.05.1988. Jan Ekiert w trakcie pochodu wznosił okrzyki "niech żyje Solidarność". Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla z dnia 03.10.1988 ukarany karą grzywny w wysokości 50000 zł oraz podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości. IPN-Rz-035/134 (135/III)
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-52/82 wniesione przez Wydz. III KWMO Przemyśl w 1982 roku do 01.03.1984. Zastrzeżenie przedłużono w roku 1984 na wniosek Wydz. Śledczego do dnia 25.06.1986, a następnie w roku 1985 do 02.05.1987. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne Kartoteka aktów wrogich przeciwko PRL. J. Ekiert opisany jest jako czynny uczestnik kontrmanifestacji w dniu 01.05.1983. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z wymienionym rozmowy ostrzegawczej. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
.