Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław Józef
Nazwisko: Fleszar
Miejsce urodzenia: Wólka Pełkińska
Data urodzenia: 17-12-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Amor" jako "aktywny działacz w uczelnianej strukturze >S< (...) członek NSZZ >S< Politechniki Rzeszowskiej". Z w/w przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. IPN-Rz-044/884 (18124/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w KE krypt. "Klon", prowadzonym na inną osobę jako były działacz uczelnianej "Solidarności", podejrzany "o inspirowanie kadry i studentów do prowadzenia szkodliwej działalności politycznej". IPN-Rz-044/173 (17332/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w kwestionariuszu ewidencyjnym prowadzonym na inną osobę jako jeden z prelegentów wykładów organizowanych przez rzeszowskie Duszpasterstwo Akademickie "Szopka" i środowiska kościelne. IPN-Rz-044/980 (18223/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Politechniki Rzeszowskiej nawołujących "do akcji protestacyjnej w dniu 10.11.1982" sygnowanych przez Akademicki Ruch Oporu (ARO). IPN-Rz-043/1219 (17113/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w KE krypt. "Gaj" prowadzonym na inną osobę jako były rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz członek zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" przy PRz współpracujący z Duszpasterstwem Akademickim "Szopka". IPN-Rz-044/910 (18151/II) t. 1-4
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje (04.01.1988) w KE krypt. "Sosna" prowadzonym na inną osobę jako uczestnik spotkania Duszpasterstwa Nauczycieli i nabożeństwa odprawionego w intencji pedagogów z Rzeszowa. IPN-Rz-044/832 (18071/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Wybory 1989" jako kandydat do Senatu z ramienia "Solidarności". Sprawa miała na celu operacyjną ochronę "przebiegu kampanii i wyborów, rozpoznania postaw kandydatów na posłów i do Senatu". IPN-Rz-053/52 (258/IV) t. 1-4.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona celem kontroli działaczy wznowionego Uczelnianego Związku "S" Politechniki Rzeszowskiej. Ww. występuje w sprawie jako działacz związku i członek Obywatelskiego Komitetu Wyborczego. Materiały sprawy włączone zostały do SO "Politechnik" nr rej. 4609. IPN-Rz-044/1020 (18265/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Bolesław Fleszar występuje w SO krypt. "Konstruktywni" jako kandydat na senatora. Sprawa dotyczyła ochrony operacyjnej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Rzeszowie, który sprawował "patronat nad kampanią wyborczą kandydatów na posłów i senatorów z listy solidarnościowo-opozycyjnej" IPN-Rz-053/49 (261/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Azymut II" jako kandydat strony opozycyjno-solidarnościowej na senatora, który w swoim programie wyborczym zapowiadał konieczność "zmiany systemu politycznego kraju". Sprawę założono celem operacyjnej "ochrony" zakładowych organizacji związkowych. IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 2
Materiały Ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Rz 46/Z/87 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. III WUSW Rzeszów na okres od 13.08.1987 do 13.08.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.