Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Granowska
Nazwisko rodowe: Kula
Miejsce urodzenia: Ziębice
Data urodzenia: 12-07-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana operacyjnie w ramach SOR krypt. "Dama", ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności w ramach NSZZ "Solidarność" oraz "redagowała i rozpowszech.[niała] nieleg.[alne] wyd.[awnictwa]." Materiały złożono do nr 17059/III, a następnie włączono do nr 17437/II. IPN-Rz-044/271 (17437/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Rzeszowa na których m.in. umieszczony był cytat z wiersza C.K. Norwida oraz apel "by nie ulec propagandzie hunty Jaruzelskiego". W/w występuje w materiałach SOR krypt. "Norwid" jako jedna z podejrzanych o wykonanie tychże ulotek. IPN-Rz-043/1208 (17099/II)
Akta Sądowe Akta sądowe przeciwko w/w z powodu gromadzenia materiałów o "treści anty-socjalistycznej" w ramach zawieszonego NSZZ "Solidarność" oraz posiadanie "sprzętu drukarskiego". Wyrokiem z dnia 04.03.1982 skazana na 3 lata więzienia, utratę praw publicznych na okres 2 lat i podanie wyroku do publicznej wiadomości. IPN-Bu-1357/178
Akta penitencjarne Aresztowana i osadzona w związku z prowadzeniem działalności w ramach zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" oraz za "gromadzenie ulotek i broszur o treści antysocjalistycznej" (wyrok sądu z dnia 04.03.1982). W dniu 26.04.1982 przewieziona do ZK w Bydgoszczy, następnie do ZK w Krzywańcu (21.07.1982). Zwolniona warunkowo z odbycia reszty kary w dniu 21.05.1983. IPN-Po-72/11 (16392)
Akta Śledcze Sprawa śledcza prowadzona przeciwko w/w z powodu posiadania nielegalnych wydawnictw i kontaktów z ukrywającymi się działaczami NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-052/705 (7642/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone przeciwko w/w z powodu gromadzenia nielegalnych wydawnictw i niezaprzestania prowadzenia działalności związkowej. W dniu 20.02.1982 materiały przekazano do dalszego prowadzenia Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Rzeszowie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego przeciwko w/w. W dniu 26.02.1982 prokurator skierował akt oskarżenia do sądu. IPN-Rz-287/75
Kwestionarisz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Panna" z powodu podejrzeń o "prowadzenie wrogiej działalności" w ramach NSZZ "Solidarność". Kontrolę zakończono z dniem 18.11.1985. Materiały złożono do nr 17059/III, a następnie skomasowano do nr 17437/II. IPN-Rz-044/271 (17437/II)
.