Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Pelagia
Nazwisko: Łaz
Miejsce urodzenia: Trzciana
Data urodzenia: 22-03-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Pelagia Kalita

Pelagia Łaz-Kalita


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenie [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Pelagia Kalita była rozpracowywana operacyjnie w ramach SOS/SOR krypt. "Lampa" od 20.09.1985 w związku z podejrzeniem o udział w kolportażu "nielegalnych" ulotek. Sprawa dotyczyła Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Mielcu. (Zmiany kategorii sprawy z SOS na SOR dokonano 05.04.1983). Materiały dotyczące w/w wyłączono i przekształcono na KE krypt. "Breń". IPN-Rz-044/506 (17720/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Breń" z powodu prowadzenia "wrogiej" działalności w ramach NSZZ "Solidarność". W/w pełniła rolę łącznika oraz kolportowała "nielegalne wydawnictwa i ulotki o treści antypaństwowej". Kontrolę zakończono w związku z zalegalizowaniem "Solidarności". IPN-Rz-044/1102 (18347/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o n-rze Z-I-2964/85, obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów na okres od 17.09.1985 do 17.09.1986. EARZ-41710; Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
.