Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Julian
Nazwisko: Tworóg
Miejsce urodzenia: Krzesimów
Data urodzenia: 20-02-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 10.02.1960 r. wcześniej w ZSL (1949-1956) i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” (1944-1948). Magister ekonomii z wykształcenia, pracownik służby zagranicznej z zawodu. Po zakończeniu wojny ukończył Państwowe Gimnazjum Handlowe i Liceum Spółdzielcze w Lublinie. Studiował w latach 1949 - 1952 w Szkole Głównej Służby Zagranicznej na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym w Warszawie, dyplom ukończenia studiów z 13.01.1953 r. Studia magisterskie uzupełnił na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie dyplomem z dnia 1.12.1962 r. W okresie studiów zatrudniony w Polskich Zakładach Zbożowych, Pomocy Lekarskiej Młodzieży Akademickiej oraz jako asystent przy Katedrze Prawa Międzynarodowego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. W lutym 1953 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), w latach 1953-1956 w departamentach: Prawno-Traktatowym i V jako referendarz i radca. Attaché w Ambasadzie PRL w Pekinie był w latach 1956-1957, następnie w latach 1957-1959 ponownie jako attaché w Rangunie [ówcześnie Burma obecnie Mjanma]. Po powrocie z placówki w MSZ na stanowisku starszego radcy w Departamencie V. Na stanowisku starszego doradcy politycznego w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli (MKNiK) w Wietnamie przebywał w latach 1960-1961. W latach 1962-1966 I sekretarz w Ambasadzie PRL w Kairze [Arabska Republika Egiptu]. W MSZ na stanowiskach: starszego radcy, rzeczoznawcy i naczelnika wydziału w dep. V i III w okresie od roku 1966 do 1970. Ponownie w MKNiK w Wietnamie w latach 1970-1971 przedstawiciel PRL w stopniu ambasadora. Po zakończeniu misji w centrali MSZ na stanowisku wicedyrektora Departamentu II od 1971 do 1974 r. Ambasador PRL w Dar-Es-Salam w Tanzanii w latach 1974-1975.
Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19054, s. 6-10, 13, 14, 21-22, 39; Karta E-14-B z kartoteki Ogólnoinformacyjnej Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Przewodnicząca Międzyuczelniany Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 1948 1956 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19054, s. 9.
Członek KZ przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Warszawa PZPR 1966 1968 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19054, s. 28.
.