Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Drapiński
Miejsce urodzenia: Sochaczew
Data urodzenia: 24-08-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sprzeciw”, nr rej. 32539, prowadzona w okresie 02.01.1982 - 08.07.1983 przez Wydział V KS MO przeciwko Jerzemu Drapińskiemu - pracownikowi Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie” w Błoniu, przewodniczącemu Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Był oskarżany o organizację strajku w zakładzie w dniach 14-15.12.1981, 1-minutowej przerwy w pracy 16.12.1981 w celu uczczenia poległych górników z kopalni „Wujek”, inspirowanie „wrogiej działalności”, utrzymywanie kontaktu z osobami o „kontrrewolucyjnych” poglądach oraz prowadzenie nielegalnej działalności związkowej. Z powodu tych zarzutów J. Drapiński i jego rodzina zostali poddani inwigilacji przez SB i „osobowe źródła informacji”, w tym kontroli korespondencji i fizycznej obserwacji przez funkcjonariuszy. Przeprowadzono z nim również 23.12.1982 rozmowę ostrzegawczą usiłując przymusić go do zaniechania "wrogiej PRL działalności". 20.05.1982 J. Drapiński został zwolniony z pracy w ZMP „Mera-Błonie” po zainspirowaniu przeprowadzenia strajku w zakładzie w dniu 13.05.1982. Powrócił jednak na poprzednie stanowisko po interwencji Okręgowego Sądu Pracy w Grodzisku Mazowieckim. Wówczas funkcjonariusze SB wnieśli wniosek o zastosowanie wobec niego internowania. Zdaniem SB dalej prowadził działalność antysystemową kolportując ulotki, sygnowane „Robotniczy Komitet Oporu” na terenie zakładu i miasta Błonie oraz organizując strajki i manifestacje. Został zatrzymany przez Milicję na 48 godzin w związku z próbą organizacji protestu 11.11.1982 przeciwko delegalizacji „Solidarności”. Został wówczas ponownie zwolniony z pracy. Sprawa została zakończona z powodu „neutralizacji zagrożenia” 08.07.1983, a materiały złożono do archiwum 14.09.1983 pod sygn. SUSW 7786/II. Sprawa była nadzorowana przez Wydział VI Departamentu V MSW. IPN BU 0247/1258 (SUSW 7786/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), krypt. „Prezes”, nr rej. 5878, prowadzony przez Grupę V RUSW w Sochaczewie od 08.10.1984 w celu nadzoru operacyjnego J. Drapińskiego. Materiały zdjęto z ewidencji 14.10.1986 i złożono do Sekcji „C” WZO WUSW w Skierniewicach pod sygn. 717/II następnie wykonano mikrofilm. Dalszych informacji o materiałach brak, mikrofilm zniszczono w 1989 roku za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. arch. 717/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i materiałów administracyjnych IPN Ld 052/59 t. 6/1 (5/66/90).
.