Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Filiński
Miejsce urodzenia: Brańsk
Data urodzenia: 01-08-1899
Imię ojca: Karol
Imię matki: Antonina
Znany/a też jako:
Jan Filipiński
urodzony/a 1888
Imiona rodziców: Karol Apolonia


Dodatkowe informacje:

Jan Filiński został w 2001 r. pośmiertnie odznaczony Medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" [IPN Bi 1/1024, IPN Bi 1/1031].Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne WUBP Białystok dotyczące rozpracowania oddziału "WiN" pod dowództwem Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar". Zawierają m.in. dokument dotyczący rozpracowania współpracowników siatki oddziału "Huzara" sporządzony przez WUBP Białystok 14.01.1953 i przesłany do MBP. Jan Filiński jest wymieniony w dokumencie jako osoba do zatrzymania i osądzenia. Zabudowania ww. miały być wykorzystywane od połowy 1951 do października 1952 przez członków oddziału Kazimierza Parzonko ps. "Zygmunt". J. Filiński figuruje również w wykazie osób aresztowanych i przekazanych do Więzienia w Białymstoku. Wykaz ten został zawarty w meldunku specjalnym z przebiegu realizacji śledztwa z rozpracowania współpracowników siatki oddziału "Huzara" i "Zygmunta" z 31.01.1953 skierowanym do Szefa WUBP Białystok. IPN Bi 012/1230/4 (DO-45236, 4066/II).
Akta kontrolno-śledcze WUBP Białystok dotyczące Jana Filińskiego. Zatrzymany 29.01.1953 przez WUBP Białystok, jako podejrzany o współpracę z oddziałem Kazimierza Kamińskiego ps. "Huzar". Osadzony początkowo w areszcie przy WUBP Białystok, 6.02.1953 został przeniesiony do Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte przez WUBP Białystok 1.02.1953, zakończone postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej ww. wydanym 9.07.1953 i sporządzeniem aktu oskarżenia 10.07.1953. J. Filiński został oskarżony o to, że od 1950 do 24.11.1952 na terenie wsi Oleksin gm. Holonki pow. Bielsk Podlaski przynależał jako członek do terenowej siatki oddziału K. Kamieńskiego ps. "Huzar". W ramach tej działalności swoje zabudowania przeznaczył na stały punkt kontaktowy z oddziałem, a jego członkom udzielał kwatery, wyżywienia oraz leków. Materiały o sygn. KSL-12601 zniszczono 12.05.1988. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku w sprawie karnej przeciwko Janowi Filińskiemu. Wyrokiem WSR Białystok z 20.08.1953 ww. został uznany winnym, tego, że od września 1951 do października 1952 na terenie wsi Oleksin, pow. Bielsk Podlaski "udzielił pomocy kontrrewolucyjnemu związkowi przez to, że w podanym czasokresie jego członkom udzielał pożywienia i kwatery w swych zabudowaniach, wezwał sołtysa wsi (...) oraz przyniósł od niego dla członków tegoż związku lekarstwo". Za powyższe skazany na 6 lat więzienia i 2 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych wraz z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. Osadzony 18.02.1954 w Więzieniu w Iławie. Postanowieniem WSR Białystok z 8.04.1954, na mocy ustawy o amnestii (z 22.11.1952), karę względem J. Filińskiego złagodzono do 4 lat więźnia wraz z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. WSR Białystok postanowił 1.03.1955 o zwolnieniu warunkowym ww. z pozostałej części kary, w związku z tym Jan Filiński opuścił Więzienie w Iławie 5.03.1955. IPN Bi 237/67 (Sr. 347/53).
Jan Filiński był obserwowany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Skorupa" zarejestrowanej 23.10.1957 przez KP MO Bielsk Podlaski pod nr. 1839/57. Sprawa dotyczyła grupy osób zamieszkałych we wsi Oleksin, które miały dążyć do rozbicia kółka rolniczego. Sprawa przerejestrowana 24.11.1960 pod nr. 309/1839/57; zdjęta z ewidencji 27.11.1961. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-13" zarejestrowana 22.09.1959 przez Wydział III KW MO Białystok, wszczęta na podstawie materiałów spraw nr 5/55 i 6/55. Dotyczyła oceny działalności "wrogich elementów" wywodzących się z organizacji zbrojnych podziemia niepodległościowego AK oraz "WiN" zamieszkałych na terenie woj. białostockiego. Jan Filiński widnieje w wykazie aktywu byłego PSL na terenie Bielska Podlaskiego. Ww. zamieszkały we wsi Oleksin pow. Bielsk Podlaski przed wojną był zwykłym członkiem PSL, następnie w okresie powojennym współpracował z oddziałem Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar". Wobec ww. KP MO Bielsk Podlaski w 1957 roku prowadziła sprawę ewidencyjno-obserwacyjną krypt. "Skorupa", do której opracowania wykorzystany był agent "Gryf". Obserwacji zaniechano w 1961 roku. Teczkę zagadnieniową krypt. "P-13" zakończono 29.12.1971, a materiały zarchiwizowano pod sygn. 85/IV. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 1 dot. organizacji AK/ AKO/ ”WiN” pod dow. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar"/ "Gryf". Kwestionariusz osobowy pomocnika oddziału "Huzara" sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 16.02.1976 dotyczy Jana Filińskiego, który od września 1951 do października 1952 udzielał pomocy oddziałowi "Huzara" w formie pożywienia, lekarstwa i kwatery w swych zabudowaniach. Skazany przez WSR Białystok 20.08.1953 na 6 lat więzienia i 2 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. IPN Bi 019/1/2 (1/1).
.