Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Raczkowski
Miejsce urodzenia: Komaszówka
Data urodzenia: 16-10-1926
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Petronela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące Eugeniusza Raczkowskiego. Zatrzymany 22.05.1949 przez oficera śledczego PUBP w Augustowie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 12.06.1949, zakończone 04.08.1949 sformułowaniem aktu oskarżenia. Eugeniusz Raczkowski został oskarżony o to, że od lipca 1945 do czerwca 1946 na terenie wsi Komaszówka, gm. Kolnica, pow. Augustów "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" przynależąc w tym celu do Zrzeszenia "WiN" oraz od połowy lata 1947 do chwili zatrzymania przechowywał bez wymaganego pozwolenia broń palną. Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do sądu. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 10.10.1949 (Sr 538/49) E. Raczkowski został uznany winnym tego, o co został oskarżony powyżej i skazany na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat z przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państw (wyrok prawomocny z dniem 18.10.1949). E. Raczkowski od 22.05.1949 przebywał w więzieniu w Białymstoku, Wronkach, Potulicach, a następnie OPW w Piechcinie - skąd został zwolniony 22.05.1951. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 8.12.1995 uznał za nieważny wyrok WSR w Białymstoku z 10.10.1949. IPN Bi 212/2813 (Sr 538/49).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 92, 98 dot. organizacji: Armia Krajowa Obywatelska/ "Wolność i Niezawisłość", Obwód Augustów/ Obwód suwalsko-augustowski krypt. "5"/ "Filomena 61", sporządzone przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku. Kwestionariusz z 24.05.1988 dotyczy Eugeniusza Raczkowskiego ps. "Kogut", członka "WiN" od lipca 1945 do maja 1949 na terenie powiatu augustowskiego. IPN Bi 019/126/1 (2/59).
.