Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Andrzej
Nazwisko: Faroń
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 04-02-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Garbus” został zarejestrowany pod nr KA 52575 dn. 11.04.1983 przez Sekcję V KMMO/MUSW w Sosnowcu. Następnie dn. 28.02.1984 KE przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Sprawę założono w celu objęcia kontrolą operacyjną byłego członka NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, podejrzewanego o kolportowanie na terenie kopalni „nielegalnych” wydawnictw. Marek Faroń został zarejestrowany do SOS „Garbus” dn. 18.04.1984 pod nr KA 55701 z powodu utrzymywania kontaktów z działaczem NSZZ „Solidarność” – figurantem SOS. W ramach prowadzonej sprawy w mieszkaniu M. Faronia dokonano przeszukania, w trakcie którego odnaleziono kilka sztuk biuletynów o tytułach: „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Ris”, „Kos”, „Cios”. W związku z tym ww. został zatrzymany na 48 godzin w areszcie MUSW w Sosnowcu. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji (tajni współpracownicy). Od dn. 06.10.1987 kontrolę operacyjną dot. Marka Faronia kontynuowano w ramach KE krypt. „Goniec”. SOS krypt. „Garbus” zakończono 22.09.1989 „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. Materiały wykreślono z ewidencji operacyjnej 30.11.1989 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 43793/II. Dn. 12.03.1990 sporządzono z nich mikrofilm sygn. 43793/2. IPN Ka 048/687 (43793/II), IPN Ka 230/7015 (43793/II), IPN Ka 0169/1667/J 1-2 (43793/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Goniec” został zarejestrowany pod nr KA 55701 przez Sekcję V MUSW w Sosnowcu dn. 06.10.1987. Marka Faronia objęto kontrolą w ramach prowadzonego kwestionariusza z uwagi na jego działalność w NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” oraz bliskie kontakty z członkami Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” przy ww. kopalni. M. Faroń brał czynny udział w zbieraniu informacji i opinii, które były wykorzystywane w opracowywaniu biuletynu „Cios”. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie kontaktów M. Faronia i ich charakteru. Sprawę zakończono 12.06.1989 „zaprzestaniem wrogiej działalności” przez ww. Materiały wykreślono z ewidencji operacyjnej 11.07.1989 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano im sygn. 43390/II. Dn. 16.08.1989 sporządzono z nich mikrofilm sygn. 43390/2, a oryginały wybrakowano. IPN Ka 0169/1209/J (43390/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kryształ” została zarejestrowana pod nr KA 54494 dn. 19.11.1983 przez Sekcję V MUSW w Sosnowcu. Dn. 03.03.1987 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawę założono w celu objęcia kontrolą operacyjną założyciela TKZ NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie”. Marek Faroń figuruje w aktach z uwagi na znajomości z osobami zarejestrowanymi do SOR. Sprawę zakończono 25.09.1989 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności” przez figuranta. Materiały przekazano dn. 22.09.1989 do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie otrzymały sygn. 43799/II. Dn. 12.03.1990 sporządzono z nich mikrofilm sygn. 43799/2. IPN Ka 048/693 t. 3 (43799/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Górnik” została zarejestrowana pod nr KA 67775 dn. 03.01.1989 przez Wydział V MUSW w Katowicach. Powodem założenia sprawy było złożenie przez pracowników Zakładu Robót Górniczych w Katowicach wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” przy ZRG. Celem SOR była kontrola powstającej struktury związku oraz rozpoznanie powiązań z innymi grupami z województwa katowickiego, które złożyły podobne wnioski. Marek Faroń figuruje w sprawie z uwagi na to, że sygnował swoim podpisem wspomniany wniosek. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji (tajnych współpracowników). Sprawę zakończono 31.08.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały przekazano dn. 22.09.1989 do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie otrzymały sygn. 43540/II. Dn. 20.10.1989 sporządzono z nich mikrofilm sygn. 43540/2. IPN Ka 048/567 (43540/II).
.