Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Wacław Roman
Nazwisko: Żuchowski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 26-06-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Sabina
Znany/a też jako:
Wacław Roman Zuchowski
urodzony/a 26- 06-1928 Włocławek
Imiona rodziców: Władysław Sabina


Wacław Roman Żuchowski
urodzony/a 27- 06-1928 Włocławek
Imiona rodziców: Władysław Sabina


Dodatkowe informacje:

Inne daty początku służby w organach bezpieczeństwa publicznego występujące w aktach: 3.02.1945, 5.02.1945. Inne opisy pierwszego stanowiska w PUBP we Włocławku występujące w materiałach: młodszy referent Sekcji Specjalnej, młodszy referent Sekcji II, młodszy referent Sekcji WB, młodszy referent Miejsk. K.W., wywiadowca.
Charakterystyka funkcjonariusza z 8.07.1945 podaje: „Wyżej wymieniony był u nas zatrudniony od rozpoczęcia pracy w charakterze wartownika, a nie, jak figurował na liście W.U.B.P., w charakterze mł. referenta”, co przeczy zapisom w karcie przebiegu służby, jak i w innych dokumentach dotyczących tego okresu.
Choć wniosek o przeniesienie z 12.09.1945 ze stanowiska wartownika na stanowisko młodszego referenta Sekcji Specjalnej z dn. 10.09.1945 jest odrzucony (ze względu na młody wiek funkcjonariusza), to w charakterystyce funkcjonariusza z 26.09.1945 i 30.12.1945 jest on wymieniany jako odpowiednio „Ml. Referent Sekcji Specjalnej” i „ml. referent sekcji II”, co sugerować może, że do zmiany stanowiska (czyli powrotu na stanowisko wcześniej zajmowane) w rzeczywistości doszło.
Charakterystyka funkcjonariusza dwukrotnie (22.05.1946 i bez daty) opisuje funkcjonariusza jako „referenta Referatu Ekonomicznego” w PUBP w Złotowie, co przeczy zapisom z innych dokumentów dotyczącym zajmowanego przez niego wówczas stanowiska (czyli młodszego referenta Sekcji Walki z Bandytyzmem).
Charakterystyka służbowa bez daty oraz charakterystyka z 30.12.1946 podają, że funkcjonariusz zajmował stanowisko referenta po linii Wydziału (Pionu) III (czyli stanowisko, które według karty przebiegu służby i innych dokumentów zajmował w PUBP w Koszalinie, z tą różnicą, że w Koszalinie był młodszym referentem) już w PUBP w Złotowie.
Funkcjonariusz przed zwolnieniem był przekazany do dyspozycji Wydziału Do Spraw Funkcjonariuszy w Szczecinie od 25.06.1947.
W 1944 wstąpił do Armii Ludowej jako partyzant.
Wniosek o zatwierdzenie z 26.03.1945 podaje, że funkcjonariusz został skierowany do służby w organach bezpieczeństwa publicznego przez PPR we Włocławku (brak jednak potwierdzenia tego w innych dokumentach).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
PUBP WŁOCŁAWEK SEKCJA WALKI Z DEZERCJĄ I BANDYTYZMEM MŁODSZY REFERENT 28-02-1945
IPN BU 2460/1 k. 371 - karta ewidencyjna
IPN Sz 0116/608 1152/V akta osobowe i karta
PUBP WŁOCŁAWEK PLUTON OCHRONY WARTOWNIK 20-06-1945
PUBP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI SEKCJA DO WALKI Z BANDYTYZMEM I DEZERCJĄ REFERENT 01-02-1946
PUBP ZŁOTÓW SEKCJA WALKI Z BANDYTYZMEM REFERENT 01-04-1946
PUBP KOSZALIN REFERAT III MŁODSZY REFERENT brak danych 01-02-1947 31-07-1947
.