Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Barczyk
Miejsce urodzenia: Rokitnica Szlachecka
Data urodzenia: 12-09-1909
Imię ojca: Jan
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Zawierciu w sprawie rozgłaszania „wrogiej propagandy” w Parowozowni PKP w Łazach. W trakcie prowadzonego śledztwa w dniu 25.07.1952 zatrzymano Franciszka Barczyka. Ww. krytykował sytuacje gospodarczą w kraju. Uważał, że plan 6-letni doprowadzi do braku towarów pierwszej potrzeby, a kolektywizacja do przymusowego wywłaszczania ziemi. Za powyższe stwierdzenia F. Barczyka oskarżono z art. 22 dekretu z 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). W dn. 29.08.1952 oficer śledczy PUBP w Zawierciu sporządził akt oskarżania, który po zatwierdzeniu przez prokuratora został przekazany do Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie. W dniu 21.10.1952 orzeczeniem komisji Franciszek Barczyk został skierowany na pobyt w obozie pracy na okres 9 miesięcy. Materiałom sprawy w dniu 26.08.1971 nadano sygn. 3446/III IPN Ka 06/685 (3446/III).
Materiały administracyjne będące opracowaniem wewnątrzresortowym sporządzonym w 1961 roku przez Wydział „C” KWMO w Katowicach, zawierają wykazy osób z terenu powiatu zawierciańskiego. Franciszek Barczyk występuje w rozdziale zatytułowanym „Wroga propaganda” pod pozycją 1, w której odnotowano: „propaganda ustna 1952”. IPN Ka 0132/12 t. 1 (10/ZW).
Materiały administracyjne będące opracowaniem wewnątrzresortowym sporządzonym przez KWMO w Katowicach w latach 1975-1979. Materiały zawierające kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy dot. osób podejrzanych o rozpowszechnianie „wrogiej propagandy”. Franciszek Barczyk występuje jako osoba, która „w 1952 w Łazach, rozpowszechniała wrogą propagandę, szkalującą ustrój PRL”. F. Barczyk został zatrzymany 24.07.1952. IPN Ka 057/626 t. 1.
.