Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bogdaniuk
Miejsce urodzenia: Mierzwice pow. Siedlce
Data urodzenia: 20-03-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teofila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Bogdaniuk pseud. "Burza" występuje w obszernych aktach operacyjnych UB z PUBP Siedlce i WUBP w Warszawie z lat 1947-1953 jako "członek bandy >Młota<" (występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia). Akta te dot. operacyjnych działań i planów UB dot. rozpracowania i stopniowej likwidacji "bandy >Młota<", tj. partyzantów z oddziałów VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - podległych dowództwu kpt. Władysława Łukasiuka pseud. "Młot" i walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1946-1952 na terenach pow. Sokołów Podlaski, pow. Siedlce, pow. Bielsk Podlaski i powiatów okolicznych. Akta te zawierają m.in. "spis członków bandy >Młota<", w tym dane dot. Stanisława Bogdaniuka, plany agenturalnego rozpracowania ww. oddziału, doniesienia tajnych informatorów i agentów UB, charakterystyki tych informatorów, raporty i inne pisma UB oraz plany operacji UB. IPN BU 0203/781 (13058/II) t. 30 i 48, IPN BU 01431/3/D (13058/2) mikrofilm.
Stanisław Bogdaniuk pseud. "Burza" i "Ostoja" figuruje w aktach operacyjnych i administracyjnych UB z PUBP w Siedlcach i WUBP w Lublinie z lat 1947-1956. Figuruje jako dowódca drużyny w partyzanckim oddziale pod dowództwem kpt. "Młota" w latach 1946-1947 i następnie jako już ujawniony "członek bandy >Młota<". Akta te obejmują m.in. dokumenty wytworzone w PUBP w Siedlcach w dniu 22 kwietnia 1947, tj. w dniu ujawnienia się Stanisława Bogdaniuka w PUBP w Siedlcach. Z kolei na str. 17 ww. akt zapisano, że Stanisław Bogdaniuk został "zatrzymany dn. 17 X 1948 r. za współpracę z bandą >Młota<" i następnie "10 stycznia 1949 r. skazany na 2 lata więzienia (...). Zwolniony dn. 4 XI 1950 r. po odbyciu kary więzienia w Jaworznie". IPN Lu 07/212 (II/354).
Stanisław Bogdaniuk pseud. "Burza" występuje w aktach operacyjnych UB z PUBP Siedlce i WUBP w Warszawie z lat 1948-1976 jako poszukiwany "członek bandy >Młota<" (występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia). Akta te dot. operacyjnej kontroli i poszukiwań partyzantów z oddziałów VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - podległych dowództwu kpt. Władysława Łukasiuka pseud. "Młot" i pochodzących z terenów pow. Sokołów Podlaski, pow. Siedlce i powiatów okolicznych, w tym m.in. poszukiwanego przez UB w roku 1948 kaprala Stanisława Bogdaniuka pseud. "Burza". IPN BU 0203/2528 (35528/II) t. 4-6.
.