Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Bocianka pow. Bielsk Podlaski
Data urodzenia: 16-02-1926
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Leszczyński pseud. "Krzak" figuruje jako "podejrzany" o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN i nielegalne posiadanie broni" w aktach śledczych UB z PUBP w Bielsku Podlaskim i WUBP w Białymstoku z lat 1946-1947. Te akta dot. dwóch członków konspiracyjnej grupy WiN pod dowództwem Stanisława Króla pseud. "Kret", w tym Józefa Leszczyńskiego pseud. "Krzak". Akta te zawierają między innymi arkusz informacyjny UB dot. ww. Zapisano w nim, że Józef Leszczyński to mieszkaniec wsi Bocianka pow. Bielsk Podlaski, który został zatrzymany przez UB w dniu 3 listopada 1946, gdyż "współpracował z bandą >Kreta< [od 2 października 1946 r.] i brał udział w napadach i nakładaniu kontrybucji. W czasie rewizji domowej znaleziono u niego 1 automat PPSz, 2 karabiny mauzer i ponad 300 szt. amunicji". Akta te zawierają także m.in. sentencję wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 19.11.1946. Zapisano, że wyrokiem tego [komunistycznego] sądu i jego przewodniczącego Włodzimierza Ostapowicza, 20-letni wówczas Józef Leszczyński został skazany na karę śmierci i utratę praw na zawsze. IPN Bi 07/740 (1498/III).
Józef Leszczyński pseud. "Krzak" figuruje jako mieszkaniec kolonii wsi Bocianka pow. Bielsk Podlaski i jako oskarżony żołnierz WiN w aktach w sprawie karnej prowadzonej przeciwko niemu oraz przeciwko Antoniemu Karpińskiemu pseud. "Słowik" (ur. 12.06.1910). Józef Leszczyński był oskarżony o to, że od 2 października 1946 do 3 listopada 1946 na terenie pow. Bielsk Podlaski był "czynnym członkiem nielegalnej organizacji WiN usiłującej zmienić przemocą demokratyczny ustrój państwa" i był zaopatrzony w broń palną, tj. o czyny z art. 86 § 2 KKW. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i urzędowe pisma UB oraz protokoły przesłuchań "podejrzanych", w tym protokół przesłuchania Józefa Leszczyńskiego datowany 12 listopada 1946. A także protokół sądowej rozprawy z 19 listopada 1946. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 19.11.1946 Józef Leszczyński został skazany na karę śmierci i utratę praw na zawsze. IPN Bi 212/407 (Dr 113/46), IPN Bi 213/9.
Józef Leszczyński pseud. "Krzak" występuje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowej organizacji WiN i antykomunistycznego zbrojnego podziemia) jako mieszkaniec wsi Bocianka pow. Bielsk Podlaski i jako "członek nielegalnej organizacji WiN" w aktach w sprawie karnej z roku 1946. Akta te dot. sprawy karnej prowadzonej przeciwko dwóm aresztowanym partyzantom WiN, w tym Zygmuntowi Truszkowskiemu pseud. "Wilczek" (s. Wiktora, ur. w 1924 roku) oskarżonemu o to, że na terenie pow. Bielsk Podlaski do 19.08.1946 był on czynnym członkiem leśnego oddziału WiN. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i urzędowe pisma UB oraz protokoły przesłuchań osób "podejrzanych", w których jest wzmiankowany Józef Leszczyński. IPN Bi 212/406 (Dr 112/46).
Józef Leszczyński pseud. "Krzak" figuruje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia) w aktach Wydziału „C” WUSW w Białymstoku z lat 1988-1989. Akta te zawierają przede wszystkim kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 77" i "Charakterystyki nr 78" dot. oddziałów Armii Krajowej/ Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) i WiN na terenie powiatu Bielsk Podlaski w latach 1944-1947. Kwestionariusz osobowy z dn. 7.10.1988 dotyczy Józefa Leszczyńskiego pseud. "Krzak". W tym kwestionariuszu zapisano między innymi, że ww. mieszkaniec kol. Bocianka pow. Bielsk Podlaski do "nielegalnej organizacji WiN" został "zwerbowany w X 1946 r. przez Andrzeja Tworkowskiego pseud. >Żbik< (...), był członkiem bojówki >Kreta<. Posiadał PPSz i 19 szt. amunicji oraz 2 karabiny Mauzer i 297 szt. amunicji. Aresztowany 3 XI 1946 r.". IPN Bi 019/128 (2/61) t. 3.
Józef Leszczyński syn Bolesława i Anny figuruje w aktach Centralnego Zarządu Więziennictwa z lat 1956-1969 zatytułowanych "Kartoteka skazanych" (ta kartoteka obejmuje karty wytworzone w poszczególnych więzieniach PRL w latach 1944-1968). W karcie dot. Józefa Leszczyńskiego zapisano między innymi, że wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19.11.1946 Józef Leszczyński został skazany na "karę śmierci". Zapisano także, że został stracony 13.12.1946. IPN BU 2449/1.
.