Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Sosnkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-11-1885
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera szereg materiałów dotyczących żołnierzy PSZ na Zachodzie, w tym fragmenty rozpracowania obiektowego krypt. "Centro" prowadzonego w latach 1950-1959 przez Wydział IV Departamentu I MBP, Wydział II Departamentu II KdsBP oraz Departament II MSW na Oddział VI Naczelnego Wodza w Londynie oraz byłych żołnierzy PSZ na Zachodzie. W materiałach sprawy przechodzi osoba gen. Kazimierza Sosnkowskiego do 1939 roku generała broni WP. W latach 1943-1944 Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie, szefa Oddziału VI w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od 1954 roku przebywał na emigracji w Kanadzie. 02.05.1959 zakończono prowadzenie rozpracowania zaś zebrane materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 1061/IV, gdzie w dalszym ciągu były wykorzystywane w celach operacyjnych. IPN BU 00231/197 t. 5 (1061/IV/8).
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej kryptonim "Kazio". 06.02.1963 Wydział VIII Departamentu I MSW zarejestrował generała Kazimierza Sosnkowskiego do nr 4310 jako figuranta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Kazio". Powodem prowadzonego rozpracowania był fakt, iż do 1939 roku ww. był generałem broni WP. W latach 1939-1954 "działacz emigracyjny rządu londyńskiego" oraz Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. "Zastępca prezydenta Raczkiewicza" oraz szef Oddziału VI w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1954 roku wyemigrował do Kanady. 18.03.1967 zdecydowano na zakończenie rozpracowania gen. Sosnkowskiego z uwagi na fakt, iż przebywał on w Kanadzie daleko od "centrów politycznych" oraz z uwagi na "jego podeszły wiek". Materiały złożono w archiwum Departamentu I MSW pod sygn. 45641/II (następnie akta zmikrofilmowano pod sygn. 11412/2). W aktach znajdują się doniesienia agenturalne, charakterystyka osoby, różne przemówienia i odczyty gen. Sosnkowskiego, raporty na temat jego aktywności w Londynie po 1945 roku. IPN BU 01224/490 (MSW 11412/2) mikrofilm.
.