Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Raabe
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-10-1909
Imię ojca: NN
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Raabe (profesor, dyrektor Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie) występuje w aktach sprawy kontrolno-śledczej prowadzonej w latach 1961-1976 przez Wydziału II Biura Śledczego MSW. Sprawa dotyczy wysyłania za granicę informacji mogących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL tj. podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 24 mkk. Materiały 26.04.1976 złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 5946/III. Zdzisław Raabe figuruje w kartotece pomocniczej MSW jako "sympatyk KKK [Klubu Krzywego Koła]". Według zapisu na karcie nr B-8 (z obserwacji) z dnia 5.12.1965 roku, ww. był "kontaktem >Klubu Jabłonna<". IPN BU 0330/289 t. 1 (5946/III/1) oraz karty EO-4/62, E-59, B-8.
.