Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zaręba
Miejsce urodzenia: JANÓW PODLASKI
Data urodzenia: 01-04-1951
Imię ojca: Marian
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania fałszywych wiadomości na szkodę PRL”. Prawdopodobnie w dn. 25.05.1984 akta sprawy zostały przekazane do WUSW w Szczecinie. Jerzy Zaręba był jednym z figurantów sprawy. Mat. o sygn. 15509/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta nadzoru Oskarżony o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważna szkodę interesom PRL", poprzez sporządzenie znaczka "Zima 82/83 Wojskowy Obóz Internowanych". W dniu 24.06.1983 Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał wyrok uniewinniający. IPN Sz 385/167 (Pg śl I-1/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr 29192 do sprawy o krypt. "Zrąb" przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Kolportaż nielegalnych czasopism oraz prowadzenie akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do sejmu PRL w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Sprawa zarejestrowana jako SOS, w dniu 6.09.1984 przerejestrowana w SOR. IPN Sz 0053/150 (16522/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kolportaż nielegalnych czasopism wydawanych przez "Solidarność", próba zorganizowania drukarni nielegalnych czasopism oraz przygotowywanie "akcji ulotkowej" poprzez "rozrzucenie ulotek przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia elektromechanicznego". IPN Sz 0053/80 (16430/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Druk i rozpowszechnianie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do sejmu, "których treść mogła wywołać niepokój publiczny". Dnia 10.02.1986 skierowano do Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia, dnia 8.09.1986 Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie. IPN Sz 0013/429 (14959/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr 39545 do sprawy "Klakier" przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Sprawa założona w celu "rozpoznania oraz udokumentowania całokształtu nielegalnej dzialalności" oraz "likwidacji zagrożeń wynikających z tej działalności". IPN Sz 0053/655 (17534/2 mf)
.