Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Podsiadło
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 19-12-1967
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Podsiadło występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.05.1982 pod nr. rej. KA 49627, a w dn. 25.08.1982 przerejestrowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) i prowadzonej przez Wydział V-1 KW MO/WUSW Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji, z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego, podjęła działalność „nielegalna” organizacja młodzieżowa zajmująca się drukiem i kolportażem „wrogich” ulotek. Celem sprawdzenia było ustalenie struktury organizacyjnej, składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych „nielegalnej” grupy, a także powiązań z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” i KPN. W wyniku podjętych działań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji młodzieżowej pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, której członkowie, młodzież szkół średnich, brała udział w drukowaniu i kolportowaniu ulotek zawierających „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Adam Podsiadło występuje w materiałach sprawy w związku z informacją dotycząca udziału w rozrzuceniu ok. 100 ulotek „nawołujących do bojkotu związków” w budynkach mieszkalnych Strzemieszyc, Kazimierza Górniczego i Klimontowa. W dn. 28.10.1983 ww. ujawnił swoje powiązania z „Młodzieżowym Ruchem Oporu” i skorzystał z ustawy amnestyjnej z dn. 21.07.1983. SOR krypt. „Kokos” zakończono 14.01.1985 w związku z likwidacją organizacji. W dniu 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1 (41236/II).
.