Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Józef
Nazwisko: Podsiadło
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-01-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Podsiadło, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i „brał udział w szeregu akcji protestacyjnych i strajkowych”, od dn. 06.06.1984 był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Doktorant” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 56183 i prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej ww., który w prowadzonych rozmowach z pracownikami naukowo-dydaktycznymi „negatywnie ocenia obecną sytuację społeczno-polityczną w kraju oraz wszelkie decyzje i działania w tym zakresie podejmowane przez Rząd”. Celem sprawdzenia było m.in. „rozpoznanie zakresu wpływu postawy i działalności figuranta na ogół środowiska akademickiego” oraz podjęcie działań „zmierzających do neutralizacji” ww. W toku sprawy zastosowano perlustrację korespondencji krajowej. Od dn. 19.08.1985 kontrolę operacyjną kontynuowano w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Doktorant”. Z uwagi na „możliwość podjęcia przez figuranta negatywnych inicjatyw politycznych” Jerzy Podsiadło był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI), z ww. przeprowadzano również tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 25.08.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 19.09.1986 materiały sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice i zarchiwizowano pod sygn. 42036/II. IPN Ka 048/206 (42036/II).
.