Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Schilberg
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 08-08-1954
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe prowadzone przeciwko Bogusławowi Schilbergowi i dwóm innym osobom, oskarżonym o to, że 03.09.1982 w Gdańsku dopuścili się napaści na pełniących obowiązki służbowe funkcjonariuszy MO. Śledztwo w trybie doraźnym prowadzono od 06.09.1982 do 04.10.1982 (dot. zdarzenia podczas którego grupa ludzi stanęła w obronie dwóch osób prowadzonych i bitych pałkami przez patrol MO). Bogusław Schilberg został zatrzymany i osadzony w areszcie 04.09.1982. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (2 Ds. 1234/82) z 06.09.1982. Podejrzani nie przyznawali się do winy. Aktem sporządzonym 15.10.1982 ww. został oskarżony o to, że: „03.09.1982 w Gdańsku działając wspólnie [z dwoma innymi osobami] dopuścił się czynnej napaści na pełniących obowiązki służbowe [dwóch] funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku ( III K. 180/82) z 24.11.1982 został uznany winnym i skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 25.08.1983 karę pozbawienia wolności wymierzoną Bogusławowi Schilbergowi zmniejszono o połowę w ramach amnestii. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III Ko. 494/82 uł."s") z 09.09.1989 przebaczono i puszczono w niepamięć skazanie ww. IPN Gd 465/47 t. 1-4.
Akta penitencjarne Bolesława Schilberga tymczasowo aresztowanego 06.09.1982 w związku z podejrzeniem o pobicie funkcjonariuszy MO. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.11.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w Więzieniu w Gdańsku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 02.09.1983 karę zmniejszono do 2 lat pozbawienia wolności. 22.12.1983 przeniesiony do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Zwolniony 28.02.1984 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III Ws 181/84) z 21.02.1984 o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. IPN By 94/1416 (20/45).
Telex Prokuratury Generalnej dot. ścigania organizatorów i uczestników zajść ulicznych. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku prowadziła postępowanie przeciwko Bogusławowi Schilbergowi w związku z napaścią na funkcjonariuszy MO. IPN Gd 76/12.
.