Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Prochera
Nazwisko rodowe: Kapusta
Miejsce urodzenia: Zdzieszowice
Data urodzenia: 11-03-1956
Imię ojca: Edward
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jadwiga Kapusta była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pielgrzym” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 30.08.1976 pod nr. rej. KA 33293 i prowadzonego przez Wydział III KW MO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że ww. będąca studentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, angażuje się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, „bierze aktywny udział w spotkaniach, pomagając duszpasterzowi w sprawach organizacyjnych”, a ponadto „uczestniczyła w tegorocznej [w roku 1976] 260 Pieszej Pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy” i utrzymuje kontakt ze studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który „w czasie sierpniowej pielgrzymki poddawał ostrej krytyce system społeczno-polityczny PRL”. Celem KE było „rozpoznanie działalności” ww., ustalenie stopnia „negatywnego” wpływu J. Kapusty na środowisko akademickie oraz „podjęcie działań zmierzających do jej neutralizacji”. W ramach sprawy zastosowano perlustrację korespondencji krajowej, a do inwigilacji ww. wykorzystano 5 tajnych współpracowników (TW). W materiałach znajduje się informacja o rozmowie przeprowadzonej z ww. w dn. 9.04.1975 w związku z ujawnieniem dokumentu „W” (listu) świadczącego o powiązaniach J. Kapusty z zamieszkałą w Krakowie osobą, która „w sposób wyjątkowo wrogi wypowiada się na temat SZSP [Socjalistyczny Związek Studentów Polskich], Partii i ZSRR”. KE krypt. „Pielgrzym” zakończono 18.02.1978 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 2.03.1978 materiały sprawy zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 36767/II. IPN Ka 036/724 (36767/II).
.