Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 09-11-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dariusz Frączek, wiosną 1983 roku 18-letni uczeń V klasy Technikum Huty "Katowice" i mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, figuruje jako "podejrzany o druk i kolportaż wrogich ulotek" w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Czcionka" (nr rej. 52808). Sprawa ta była prowadzona przez SB z KM MO w Dąbrowie Górniczej przeciwko czterem osobom, w tym przeciwko Dariuszowi Frączkowi. Podstawą założenia sprawy krypt. "Czcionka" były "materiały agenturalne" - doniesienia kilku tajnych współpracowników SB, w tym TW "Janek", wskazujące na "wrogą działalność" grupy pracowników z Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Budostal 4" w Dąbrowie Górniczej oraz kilku uczniów wspomnianego Technikum. Byli oni podejrzani o "przynależność do nieformalnej grupy antysocjalistycznej" działającej na terenie Dąbrowy Górniczej od grudnia 1982 do kwietnia 1983 oraz o sporządzanie i kolportaż "nielegalnych ulotek", nawołujących m.in. do bojkotu nowych związków zawodowych i obchodów komunistycznego święta 1-go Maja w 1983 roku. Dariusz Frączek, jeden z czterech głównych figurantów SOR krypt. "Czcionka", został zarejestrowany do tej sprawy 24 kwietnia 1983 pod numerem 52858 i 27 kwietnia 1983 "tymczasowo aresztowany". Figuruje m.in. w "planie operacyjnych przedsięwzięć" SB datowanym 24 kwietnia 1983. Inwigilację i operacyjną kontrolę ww. grupy kilku osób z konspiracyjnej "Solidarności" i uczniów w ramach SOR krypt. "Czcionka" zakończono w czerwcu 1983 skierowaniem sprawy do sądu. W ramach amnestii z 21 lipca 1983 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej sprawę tę i śledztwo umorzył. Zanotowano, że Dariusz Frączek został "warunkowo" zwolniony z aresztu 27 lipca 1983. Z dalszych pism i akt SB oraz WSW wynika, że w okresie od sierpnia do listopada 1983, a następnie także w roku 1984, 1985 i do lipca 1986, Dariusz Frączek był jeszcze okresowo inwigilowany i kontrolowany - także w jednostce wojskowej w Gubinie, w której odbywał dwuletnią służbę wojskową (od października 1983). IPN Ka 048/189 (42019/II).
Dariusz Frączek figuruje w aktach śledztwa nr RSD-19/83 dotyczącego drukowania i kolportowania na terenie Dąbrowy Górniczej „nielegalnych ulotek o treści antypaństwowej”. To śledztwo zostało wszczęte dn. 27.04.1983 przez SB z KW MO w Katowicach i było nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt 2 Ds. 229/83). W związku z prowadzonym śledztwem, Dariusz Frączek został oskarżony o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z innymi brał udział w związku, którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych" oraz sporządzał i kolportował "ulotki wzywające do nieposłuszeństwa wobec władz PRL". Śledztwo zakończono dn. 21.06.1983 aktem oskarżenia. W aktach zapisano, że w dn. 25.07.1983 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył to postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983, a w dn. 27.07.1983 Dariusz Frączek został zwolniony z aresztu. W dn. 28.08.1984 materiały tej sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9364/III. IPN Ka 029/738 (9364/III), IPN Ka 064/143.
Dariusz Frączek figuruje w aktach osobowych tymczasowo aresztowanego - prowadzonych przez Areszt Śledczy w Katowicach w roku 1983. W tych aktach zapisano między innymi, że Dariusz Frączek był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach w okresie od dnia 28 kwietnia 1983 do dnia jego zwolnienia, tj. do 27 lipca 1983. IPN Ka 865/28.
.