Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Fedorko
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 09-11-1898
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta stanowią „Spis oficerów armii Władysława Andersa” repatriowanych do kraju (stanowiący podstawę rejestracji w kartotece centralnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego). Adam Fedorko figuruje jako oficer Wojska Polskiego, w stopniu majora, który powrócił do Polski w dniu 25.10.1947 i osiedlił się w Zaryniu. IPN BU 0546/119 (300/125).
Materiały stanowią akta Rozpracowana Obiektowego (RO) krypt. „Targowica” prowadzonego kolejno przez WUBP Szczecin, Wydz. I WUBP Koszalin i Wydz. II WUdsBP Koszalin w latach 1949-1956. W ramach sprawy inwigilowano oficerów, pracowników i współpracowników Oddziału II Sztabu Generalnego II RP i II Oddziału Armii Andersa, a także inne osoby związane z przedwojennym wojskiem i władzą w Polsce (tzw. "dwójkarzy") zamieszkałe na terenie woj. koszalińskiego. Adam Fedorko występuje w materiałach jako uczestnik kampanii wrześniowej, odznaczony orderem Virtuti Militari za obronę Modlina. Po dostaniu się do niewoli niemieckiej przebywał o obozach jenieckich. Po odzyskaniu wolności pełnił służbę we Włoszech i w Anglii. Po powrocie do Polski objęty rozpracowaniem w ramach RO „Targowica”. IPN Sz 00102/78 t. 1-5 (238/IV).
Adama Fedorko dotyczyła ankieta repatriacyjna włączona do akt 825/d, przekazana w 1959 roku do Biura "C" MSW.
Od 1950 roku Adam Fedorko pozostawał w zainteresowaniu PUBP w Słupsku jako b. zawodowy oficer Wojska Polskiego do 1939 roku w stopniu majora, następnie oficer "Armii Andersa" w latach 1945-1947 na terenie Anglii. Sprawę zarchiwizowano w 1957 roku. Materiały 676/57 zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.