Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Łabęcki
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 10-08-1932
Imię ojca: Adam
Imię matki: Brygida
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały protestu dotyczącej protestu robotniczego z dnia 25.06.1976 w Radomiu (Czerwiec '76). W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące śmierci Jana Łabęckiego. Jak z nich wynikaz ww. uczestniczył w demonstracji pod gmachem KW PZPR w Radomiu. Zginął w trakcie protestu i starć z oddziałami ZOMO. W trakcie prowadzonego śledztwa MO winą za śmierć ww. usiłowała obciążyć innych uczestników wydarzeń. Teczka zawiera notatki urzędowe, protokoły przesłuchania, plan śledztwa oraz pełną dokumentację fotograficzną zgromadzoną w toku śledztwa. IPN Ra 08/107 (108/IV, 2285/IV/40/2), IPN Ra 04/249 (250/III, W-290/77).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Plama" (nr. rej 3166) prowadzonej przez Wydział III KWMO w Radomiu. Rozpracowanie wszczęto w związku z tym, iż w dniu 17.01.1978 ujawniono, że pomnik wdzięczności ku czci żołnierzy Armii Czerwonej znajdujący się w parku Kościuszki został oblany "czarnym płynem". W aktach rozpracowania znajduje się notatka służbowa z 17.04.1978 dotycząca okoliczności śmierci Jana Łabęckiego podczas demonstracji robotniczej przed radomskim KW PZPR w dniu 25.06.1976, z której wynika że SB o spowodowanie śmierci J. Łabęckiego oskarżyła jednego z aktywnych uczestników wydarzeń radomskich, którego zatrzymano i wobec którego prowadzono śledztwo i postępowanie karne. IPN Ra 08/175 (176/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ster” (nr rej. 6906), która była prowadzona przez Wydział III KW MO Radom w latach 1980-1983, w związku z kontrolą i przeciwdziałaniem wpływom warszawskiego ośrodka KSS KOR na działalność Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej/ Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomskiej. Jan Łabęcki jest wymieniony w materiałach rozpracowania jako uczestnik demonstracji pod budynkiem KW PZPR w dniu 25.06.1976 który zginął w trakcie protestu. W aktach znajduje się donos TW ps. "Radomiak" z dnia 9.01.1981 dotyczący zebrania działaczy "Solidarności" w fabryce "Radoskóru", podczas którego omawiano formy upamiętnienia śmierci J. Łabęckiego oraz pomocy dla jego rodziny. Agent donosił również o tym, że działacze opozycyjni podczas zebrania podnosili kwestię odpowiedzialności funkcjonariuszy MO za śmierć ww. IPN Ra 08/827 (829/IV).
.