Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szymon
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Krzywy Róg
Data urodzenia: 28-10-1913
Imię ojca: Leon
Imię matki: Agata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kartoteczne. Szymon Leszczyński figuruje w Ankiecie Repatriacyjnej Wydziału IV MSW w Warszawie, zarejestrowanej 18.07.1951 pod numerem 825/D z adnotacją, że 27.02.1945 został „internowany do obozu pracy w ZSRR jako element niepewny politycznie”. Do Polski powrócił 02.11.1947. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Szymon Leszczyński został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 16.11.1977 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Aster” nr rej. KA 37096 przez Wydział III KWMO Katowice. Dn. 10.11.1977 oraz 13.11.1977 ww. kontaktował się z czołowym działaczem opozycyjnym na Śląsku w celu otwarcia punktu konsultacyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) w Trzebini. W dn. 25.11.1977 przeszukano mieszkanie S. Leszczyńskiego. Zarekwirowano materiały powiązane z działalnością ROPCiO oraz wspomnienia ww. z lat 1939-1947 w których opisuje „w sposób tendencyjny” postępowanie „moskali” z Polakami. Z ww. przeprowadzono trzy rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W dn. 10.02.1979 SOS przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). W trakcie prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji (OZI), w tym: trzech tajnych współpracowników (TW) oraz dwa kontakty operacyjne (KO). KE zakończono 29.04.1980 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 08.05.1980 materiały złożono w archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 37639/II. IPN Ka 036/1485 t. 1-2 (37639/II).
Materiały ewidencyjne. Szymon Leszczyński posiadał zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr Z-I-2524/BT/EAKA) wniesione przez Wydział III KWMO Katowice. Zastrzeżenie zarejestrowano 20.07.1978 w ewidencji operacyjnej pod nr KA 37096, a anulowano 22.09.1981. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. Wykaz materiałów zakwestionowanych w czasie przeszukania mieszkań osób powiązanych z czołowym działaczem opozycyjnym na Śląsku. W dokumentach sporządzonych przez Wydz. III KW MO Katowice w latach 1977-1978 znajduje się adnotacja o zarekwirowanych Szymonowi Leszczyńskiemu czasopismach, biuletynów i pism. IPN Ka Pf 301/8.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Organista” prowadzona przez Grupę Operacyjną w Chrzanowie Wydziału III KWMO Katowice została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 21.02.1978 pod numerem KA 38214. Powodem założenia SOS była informacja uzyskana od tajnego współpracownika, że w Trzebini ma zostać zorganizowany punkt konsultacyjny Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Szymon Leszczyński figuruje w materiałach sprawy jako jedna z osób, która miała założyć ww. punkt konsultacyjny. W dniu 24.02.1979 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). W związki z niepotwierdzeniem donosu TW postanowiono w dniu 11.07.1980 zakończyć KE. W dn. 23.07.1980 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 37730/II. IPN Ka 036/1570 (37730/II).
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo prowadzone w latach 1978-1982 przeciwko czołowemu działaczowi opozycyjnemu na Śląsku. Szymon Leszczyński figuruje w materiałach sprawy jako osoba, u której 25.11.1977 znaleziono „wydawnictwa antysocjalistyczne powiązane z działalnością KSS Komitetu Obrony Robotników lub ROPCiO”. IPN Ka 029/698 t. 1, 8 (9336/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 20.05.1977 pod nr. rej. KA 35622 i prowadzona przez Wydział IV KWMO Katowice do połowy 1990. Powodem założenia SOR była działalność czołowego działacza opozycyjnego na Śląsku. Szymon Leszczyński figuruje w materiałach sprawy jako osoba, która utrzymywała kontakt z ww. działaczem. IPN Ka 048/916 t. 1-34 (44073/II).
.