Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Rajca
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-02-1901
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wiktoria
Znany/a też jako:
Józef Rajc
urodzony/a 10- 03-1901 Kraków
Imiona rodziców: Franciszek Wiktoria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie Obiektowe (RO) krypt. „Mewa” prowadzone przez WUBP w Szczecinie oraz Wydział I WUBP w Koszalinie, a następnie Wydz. II WUds.BP w Koszalinie w okresie latach 1951-1955 . Materiały dotyczą byłych żołnierzy i oficerów polskich wojsk powietrznych w Wielkiej Brytanii oraz innych formacji wojskowych, którzy po wojnie powrócili do Polski. Organy bezpieczeństwa uznały je za osoby mogące potencjalnie być wrogo ustosunkowane do ustroju komunistycznego oraz pozostawać w kontakcie z wywiadem brytyjskim. Józef Rajca występuje w materiałach jako zawodowy oficer, pilot-mechanik w przedwojennym Wojsku Polskim. Brał udział w walach z Niemcami, a następnie przedostał się przez Rumunię do Francji. Od 1940 roku służył w Anglii w 303 i 316 dywizjonie, gdzie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po przeniesieniu do 302 Dywizjonu, brał udział w walkach we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. W 1947 roku powrócił do Polski, gdzie został objęty rozpracowaniem przez UB w ramach sprawy „Targowica”. W tym celu wykorzystywano osobowe źródła informacji oraz przeglądano jego korespondencję. W toku rozpracowania ustalono, że nie jest pozytywnie ustosunkowany do zachodzących przemian i „wypowiada się wrogo”. IPN Sz 00102/79 (239/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa”, wszczęta przez Dep. I MBP i prowadzona w latach 1949-1955, dotycząca Polaków, byłych żołnierzy RAF-u, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej z Wielkiej Brytanii. Materiały zawierają m.in. wykazy osób figurujących w sprawie, raporty o wszczęciu i przebiegu rozpracowania obiektowego, wykazy byłych członków RAF, charakterystyki, doniesienia agenturalne, notatki służbowe, telefonogramy, karty repatriacyjne z fotografiami, korespondencję itp. Józef Rajca występuje w materiałach jako przedwojenny oficer Wojska Polskiego - pilot mechanik. W czasie II Wojny Światowej przedostał się do Francji. Po upadku Francji przedostał przez Casablankę do Anglii, gdzie służył Dywizjonach 316 i 302. Po powrocie do Polski w 1947 roku został objęty inwigilacją przez UB, które planowało m.in. pozyskać współpracownika w celu „prześwietlenia [Józefa Rajcy] z punktu widzenia wrogiej działalności”. IPN BU 00231/1 t. 1-24 (1/IV).
Józef Rajca w 1953 roku był rozpracowywany przez Wydz. II Departamentu I MBP do numeru 10853/53 jako "b. chor. RAFu", który powrócił do Kraju w 1947 roku. Brak szczegółów dotyczących sprawy, której akta nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Józefa Rajcy dotyczyła ankieta repatriacyjna włączona do akt 825/d, przekazana w 1959 roku do Biura "C" MSW.
W latach 1950-1951 rejestrowany do numeru 937/50 i rozpracowywany przez Sekcję II Wydziału I WUBP Koszalin jako "były oficer RAFu". Materiałów 1669/51 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.