Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dziadzic
Miejsce urodzenia: Hanunin (woj. tarnopolskie)
Data urodzenia: 01-01-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Kazimierz Dziedzic

Kazimierz Dziadzica

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Kazimierzowi Dziadzicowi i innym osobom związanym z antykomunistycznym oddziałem Mariana Surówki. Oddział ten miał niepodległościowy charakter, natomiast władze bezpieczeństwa robiły wszystko, aby przedstawić go jako oddział o charakterze stricte kryminalnym. Przeczyły temu niezwykle wysokie wyroki osadzonych. Dziadzic podczas okupacji był żołnierzem Armii Krajowej (grupa Żelbet, 13 kompania, pluton 1). Z tej działalności ujawnił się 15.10.1945. Po ujawnieniu nadal posiadał broń, którą sprzedał Wiesławowi Enzingerowi, żołnierzowi oddziału Surówki, w celu prowadzenia przez niego walki o niepodległość Polski. Oddział został rozbity 18.07.1947 przez KMMO w Krakowie. Po rozbiciu rozpoczęła się fala aresztowań, również współpracowników oddziału. Dziadzic został zatrzymany przez WUBP w Krakowie. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydał 08.08.1947 prokurator WPR w Krakowie Oskar (wł. Szyja) Karliner. Osadzony w Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził 19.08.1947 oficer śledczy WUBP w Krakowie Ignacy Wilczak. Dziadzic został oskarżony z art. 4 par. 1 Dekretu z 13.06.1946, tj. o posiadanie broni w okresie od kwietnia 1946 do czerwca 1947 i sprzedaż jej żołnierzowi organizacji Dunaja - Wiesławowi Enzingerowi. Sprawa została przekazana 21.08.1947 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie, a następnie 01.09.1947 do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Materiały zostały złożone 25.08.1947 w Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 1451/I. Przerejestrowane 26.01.1968 do nr 325/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/281 t. 2 (325/III). Oskar Karliner (wł. Szyja Karliner), ur. 10.05.1907 w Drohobyczu, zm. 08.12.1988 w Tel Awiwie - prokurator wojskowy, zastępca Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w latach 1949-1953, odpowiedzialny za mordy sądowe – więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Karliner
Sprawa przed WSR w Krakowie przeciwko Kazimierzowi Dziadzicowi i innym osobom związanym z antykomunistycznym oddziałem Mariana Surówki. Rozprawa Główna odbyła się 04-05.09.1947. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - por. Władysław Sieracki; ławnicy - kpr. Kazimierz Grzybowski, kpr. Stefan Leciejewski. Wyrokiem z 05.09.1947 Dziadzic został skazany na 5 lat więzienia. Decyzją Bieruta z 15.09.1948, który skorzystał z prawa łaski, kara została zmniejszona do 3 lat. Zwolniony z więzienia 08.08.1950, po odbyciu kary. Akta o sygn. IPN Kr 110/1686 t. 1-2 (Sr 1092/47). Właściwy obraz rzeczywistej działalności organizacji Surówki daje dopiero uzasadnienie postanowienia Sądu Wojewódzkiego z 07.10.1996 roku o unieważnieniu wyroku z 05.09.1947: "Okoliczności sprawy wskazują, że wszyscy skazani stworzyli grupę, której celem była walka z ówczesnym ustrojem. Grupa powstała na bazie harcerstwa, a wcześniej wszyscy skazani byli członkami grupy "Ognia" i współpracując z nią, gromadzili broń i pieniądze, konieczne dla organizacji na wypadek wybuchu III wojny światowej (...). Rabunki były dokonywane na osobach, które sprzyjały ówczesnym władzom".
Kazimierz Dziadzic ps. „Morus” występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Akademia”, jako ujawniony żołnierz Armii Krajowej. Był żołnierzem Zgrupowania „Żelbet”, w którym pełnił funkcję kaprala. W ramach SO "Akademia" w latach 1945-1969 rozpracowywano osoby związane z AK i innymi organizacjami niepodległościowymi na terenie woj. krakowskiego. Akta o sygn. IPN Kr 075/18 (29/OB) t. 29, 33.
Charakterystyka nr 220 dot. niepodległościowego oddziału Mariana Surówki. Został on utworzony w lutym 1947 przez Mariana Surówkę. Była to grupa złożona z uczniów gimnazjum przy ul. Straszewskiego w Krakowie, harcerzy, jednocześnie byłych współpracowników Józefa Kurasia "Ognia". Ich akcje były wymierzone przeciwko osobom sprzyjającym komunistycznym władzom, a ich celem było gromadzenie funduszy i broni na wypadek wybuchu III wojny światowej. Terenem ich działania był powiat krakowski. Oddział został rozbity przez KMMO w Krakowie 18.07.1947 podczas nieudanej akcji, dwóm osobom: dowódcy - Marianowi Surówce oraz Józefowi Badowskiemu udało się zbiec. Surówka został ujęty 03.08.1949, natomiast Badowski ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem aż do maja 1956 roku, kiedy ujawnił się ze swojej działalności. Akta zawierają kwestionariusz osobowy Dziadzica, który występuje jako ujawniony żołnierz AK oraz współpracownik organizacji Surówki, zatrzymany 08.08.1947 i skazany wyrokiem WSR w Krakowie na karę 3 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/219 (220/X). W rzeczywistości został skazany na 5 lat więzienia, natomiast później kara została zmniejszona do 3 lat więzienia.
.