Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Radwan
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 30-04-1904
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledztwa i operacyjne PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie w sprawie członków siatki wywiadowczej WiN z terenu powiatu Myślenice. W wyniku działań operacyjnych, doniesień agentury oraz zeznań zatrzymanych osób z kierownictwa II ZG WiN, w tym Stefana Ralskiego w październiku 1946 rozpoczęto zatrzymania członków kierownictwa Rady WiN powiatu Myślenice oraz siatki BW WiN z tego terenu. Po zeznaniach Ralskiego z 24.10.1946 Władysław Radwan kierownik Rady WiN na Powiat Myślenice został zatrzymany 25.10.1946 przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, a następnie z tą samą datą decyzją WPR w Krakowie tymczasowo aresztowany. W 1945 eoku jako b. oficer AK wprowadzony do WiN przez ówczesnego kierownika myślenickich struktur WiN Stefana Ralskiego. Na terenie powiatu Myślenice zorganizował siatkę WiN, utrzymywał przez łączniczkę kontakt z oddziałem Franciszka Mroza ps. "Bóbr", gromadził dla organizacji dane na temat poszczególnych funkcjonariuszy władzy komunistycznej, organizacji struktur PPR, MO i UB, informację z dziedziny administracji i gospodarki rolnej, przekazywał te dane do kierownictwa OP WiN w Krakowie. Podczas rewizji w jego domu funkcjonariusze UB odkryli liczne materiały z danymi dot. władz komunistycznych z powiatu Myślenice. Oskarżony z art. 7 dekretu z 13.06.1946 i 86 par. 2 KKWP. Akt oskarżenia sporządzony 31.01.1947 przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie, następnie zmieniony w maju 1947, przesłano z aktami sprawy do WSR w Krakowie. Po zakończeniu śledztwa materiały złożono 01.03.1947 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 1116/I. W 1967 roku przesygnowano do nr 237/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/212, t. 1 (237/III-gr.)
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Władysławowi Radwanowi i innym członkom struktur WiN z powiatu Myślenice. Zatrzymany 25.10.1946, w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję, gdzie odnaleziono materiały organizacji WiN. Decyzją WPR w Krakowie aresztowany tymczasowo od 25.10.1946. Przesłuchiwany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie i MBP. Oskarżony o osobiste kierowanie o zorganizowanie i kierowanie na obszarze powiatu myślenickiego siecią wywiadowczą. Opracowywał następnie dane i meldunki do kierownictwa OP WiN w Krakowie. W akcie oskarżenia ze stycznia 1947 oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP. W poprawionym akcie oskarżenia z 27.05.1947 oskarżony z art. 7 dekretu z 13.06.1946, oraz 86 par. 2 KKWP. Wyrokiem z 23.06.1947 skazany na łączną karę 15 lat więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z 07.10.1947 wobec Władysława Radwana uchylił wyrok WSR i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez krakowski WSR. Wobec krytycznego stanu zdrowia (zapadł na gruźlicę po aresztowaniu w 1946, przebywał w szpitalu więziennym) WSR w Krakowie zawiesił w 1948 roku postępowanie. Decyzją WSR 05.05.1949 zwolniony z powodu stanu zdrowia na leczenie. Zmarł w grudniu 1949. Akta o sygn. IPN Kr 85/3, 85/4 (Sr 42/50).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Akademia", prowadzona przez Wydział III WUBP/KWMO w Krakowie w latach 1945-1969 dotycząca rozpracowania osób związanych z AK, z terenu woj. krakowskiego. Akta zawierają m.in. meldunki specjalne, wykazy, statystyki, materiały administracyjne powiatowych urzędów bezpieczeństwa z terenu województwa krakowskiego dot. akcji ujawnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego od lutego 1947. W tomie 8 dokumentacja PUBP w Myślenicach dotycząca akcji ujawnieniowej z 1945 i 1947 roku, wykazy żołnierzy AK oraz schematy struktur organizacyjnych Obwodu AK "Murawa". Władysław Radwan figuruje jako oficer Obwodu AK Myślenice. Akta o sygn. IPN Kr 075/18, t. 8 (29/OB).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Władysław Radwan ps. "Ostoja", oficer Obwodu AK "Murawa" w Myślenicach, od 1944 roku dowódca Wojskowej Służby Ochrony Powstania na tym terenie. W 1945 roku rozpoczął działalność w WiN wyznaczony przez Stefana Ralskiego kierującego wywiadem OP WiN na szefa struktur BW WiN na powiat Myślenice. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 25.10.1946. Wyrokiem WSR w Krakowie z 23.06.1947 skazany na 15 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
"Charakterystyka nr 21" sporządzona w 1975 roku w Wydz. "C" KWMO w Krakowie dotycząca oddziału ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr", działającego w latach 1946-1947 na terenie woj. krakowskiego. Władysław Radwan ps. "Ostoja" figuruje w charakterystyce jako kierownik Rady WiN na powiat Myślenice i BW WiN na tym terenie, który wraz z Juliuszem Oczko, ps. "Podkowa" utrzymywał łączność z oddziałem Mroza i koordynował jego działalność wraz z kierownictwem OP WiN w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/21 (21/X).
.