Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Sempowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-02-1927
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Romuald Sępowski
urodzony/a 04- 02-1927 Warszawa
Imiona rodziców: Karol Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze prowadzone przez WUBP w Białymstoku w sprawie Romualda Sempowskiego, który był zatrzymany 10.01.1946 przez WUBP w Białymstoku. WPR w Białymstoku (Pr. 143/46) decyzją z 02.02.1946 postanowiła o tymczasowym aresztowaniu R. Sempowskiego do 10.04.1946. Ww. był w tym czasie osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Śledztwo przeciwko R. Sempowskiemu wszczął WUBP w Białymstoku, na mocy decyzji z 05.02.1946. postanowieniem z 22.05.1946, został on pociągnięty do odpowiedzialności karnej. WUBP w Białymstoku zakończył śledztwo przeciwko R. Sempowskiemu 23.05.1946 sporządzeniem aktu oskarżenia, który 26.05.1946 przesłano do WPR w Białymstoku. IPN Bi 015/818 (1413/III, 828, KSL-2437).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (R. 604/46) z 01.07.1946, Romuald Sempowski ps. „Nowy” został uznany winnym tego, iż od sierpnia 1944 do 10.01.1946 należał do organizacji AK, a następnie NZW i brał czynny udział w działalności prowadzonej przez te organizacje. Ponadto, ww. został uznany winnym tego, iż od 29.05.1945 do 17.08.1945 posiadał bez zezwolenia broń palną. Romuald Sempowski został skazany na karę śmierci wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Postanowieniem NSW w Warszawie z 20.07.1946, utrzymano w mocy wyrok WSR w Białymstoku i nie uwzględniono skargi rewizyjnej obrońcy R. Sempowskiego. Decyzją z 30.07.1946 Prezydent KRN B. Bierut skorzystał z prawa łaski wobec Romualda Sempowskiego i zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności wraz z utratą praw przez 5 lat. Romuald Sempowski został przeniesiony do więzienia we Wronkach 13.08.1946, gdzie zmarł 05.12.1946. IPN Bi 212/904 (R. 601/46), IPN Po 3/68.
Romuald Sempowski ps. „Nowy” jest wymieniany w spisie osób figurujących w sprawie obiektowej, dotyczącej rozpracowania członków oddziału w organizacji NZW, pod dowództwem Romualda Rajsa ps. „Bury”. IPN Bi 011/23/1(161/IV/I).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 41 dotyczącej 5. Brygady Wileńskiej AK, sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 03.10.1978 dotyczy Romualda Sempowskiego ps. „Nowy”, który 28.05.1945 wstąpił w szeregi 5. Brygady Wileńskiej AK. Należał do oddziału pod dowództwem Romualda Rajsa ps. „Bury”. Brał czynny udział w działalności prowadzonej przez swoją organizację. W sierpniu 1945 wraz z oddziałem „Burego” przeszedł do organizacji NZW. Romuald Sempowski został zatrzymany 10.01.1946 przez WUBP w Białymstoku. IPN Bi 019/22/3 (1/22).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 71 dotyczącej 3. Wileńska Brygada NZW pod dowództwem Romualda Rajsa ps. „Bury”, sporządzone przez Wydział „C” KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 29.12.1980 dotyczy Romualda Sempowskiego ps. „Nowy”, który od września 1945 do stycznia 1946 należał do oddziału PAS Komendy Okręgu NZW krypt. „Chrobry” pod dowództwem R. Rajsa ps. „Bury”. Ponadto, posiadał broń palną bez zezwolenia. IPN Bi 019/31 (1/29).
Akta Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Znajduje się w nich lista osób zmarłych w polskich więzieniach w latach 1944-1956, sporządzona w marcu 1993. Na liście widnieje Romuald Sempowski, który zmarł 05.12.1946 w więzieniu we Wronkach. IPN BU 1820/4.
.