Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Podborączyński
Miejsce urodzenia: Sławniowice
Data urodzenia: 19-07-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Podborączyński dnia 08.10.1982 został zarejestrowany pod nr. 27990 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Znajomi" (nr rejestracyjny 27547), założonej 29.04.1982 i prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Opolu, dot. kolportażu "nielegalnych czasopism" na terenie Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Ww. występuje w charakterze kolportera ulotek "Odmienne Zdanie". W dniu 26.10.1982 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Prowadzenie sprawy zakończono 01.12.1982. Materiały 03.02.1983 złożono w archiwum pod sygn. 11688/II, w 1987 roku zmikrofilmowano, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 126/90. IPN Wr 065/768 (11688/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Watra” (nr rejestracyjny 31426), prowadzonej w latach 1973-1989 przez Wydz. IX Dep. III MSW, dot. inwigilacji i operacyjnej kontroli Jacka Kuronia. W aktach znajdują się informacje o zaginięciu i śmierci Bogusława Podborączyńskiego oraz liście matki ww. do gen. Jaruzelskiego z żądaniem wszczęcia dochodzenia w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci syna. List ukazał się w prasie podziemnej. Śledztwo umorzono. IPN BU 0204/1417 t. 66, 71 (50986/II).
Materiały dotyczące powołania przez Sejm PRL w sierpniu 1989 Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bogusław Podborączyński figuruje w wykazie wypadków śmiertelnych w okresie 13.12.1981 - 15.07.1989 wynikłych "z represyjnych działań sił politycznych" oraz przypadków śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach. W listopadzie 1989 szef WUSW w Opolu został poinformowany o składzie zespołu badającego sprawę ww. IPN Wr 218/83 (1864/10).
.