Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zagórski
Miejsce urodzenia: Czerkasy
Data urodzenia: 23-03-1890
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Był także rozpracowywany w 1948 r. w sprawie o sygn. 634/II- zachował się jedynie protokół brakowania sprawy z danymi osobowymi, w związku z czym nie ma możliwości ustalenia jednostki prowadzącej i jej charakteru. Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały stanowią akta Rozpracowana Obiektowego (RO) krypt. „Targowica” prowadzonego kolejno przez WUBP Szczecin, Wydz. I WUBP Koszalin i Wydz. II WUds.BP Koszalin w latach 1949-1956. W ramach sprawy inwigilowano oficerów, pracowników i współpracowników Oddziału II Sztabu Generalnego II RP i II Oddziału Armii Andersa, a także inne osoby związane z przedwojennym wojskiem i władzą w Polsce (tzw. "dwójkarzy") zamieszkałe na terenie woj. koszalińskiego. Stanisław Zagórski występuje jako przedwojenny oficer Wojska Polskiego w stopniu majora. UB uzyskała agenturalne informacje, że ww. mógł być pracownikiem polskiego wywiadu przed rokiem 1939. Jednocześnie w toku rozpracowania ustalano, że utrzymuje kontakt korespondencyjny z pracownicą ambasady USA. IPN Sz 00102/78 t. 1-5 (238/IV).
Teczka zagadnieniowa dotycząca Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Członkowie Wywiadu. Materiały zawierają m.in. wykazy byłych pracowników i współpracowników Oddziału II Sztabu Generalnego WP, raporty dot. rozpracowania obiektowego krypt. "Targowica", charakterystyki spraw ewidencyjno-obserwacyjnych prowadzonych przez jednostki terenowe w kraju. Stanisław Zagórski w dokumencie dotyczącym ustalonych przez UB pracowników i współpracowników Oddziału II, jako pracownik Sztabu WP, który wyjeżdżał na placówkę dyplomatyczną. IPN BU 00231/197 t. 1-2 (1061/IV/1, 1061/d/1).
Rozpracowywany od roku 1950 przez WUBP Szczecin jako przedwojenny major Wojska Polskiego, wysłany do Berlina jako członek Komisji Rozbrojeniowej, realizujący zadania we współpracy z Oddziałem II. Był także podejrzewany przez UB o zorganizowanie po wojnie kanału przerzutowego do Szwecji. Akta złożono w archiwum w 1955 roku. Materiały o sygn. 4606/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.