Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bączkowski
Miejsce urodzenia: Horodczyn
Data urodzenia: 01-01-1924
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego w okresie 15.06.1946 - 25.04.1947 przez Wydział Śledczy WUBP Szczecin i PUBP Koszalin w sprawie utworzenia i przynależności do organizacji "Bojowy Oddział Armii" działającej na terenie Bobolic i innych miejscowości Pomorza Zachodniego, zajmującej się walką z aparatem partyjnym PPR i organami UB. Organizacja ta powstała na bazie oddziału AK działającego poprzednio na terenach wcielonych po II Wojnie Światowej do ZSRR. Kazimierz Bączkowski był podejrzany o to, że udzielił schronienia w swoim mieszkaniu członkom organizacji przed ścigającymi ich organami UB. Został tymczasowa aresztowany, a w dniu 15.10.1946 wydano postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Wyrokiem WSR w Szczecinie z 22.11.1946 skazany został za powyższe na karę 2 lat więzienia. IPN Sz 00101/135 t. 1-7 (1015/III).
Akta postępowania prowadzonego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie w okresie 15.10.1946 - 22.11.1946 przeciwko członkom organizacji pod nazwą „BOA”. Kazimierz Bączkowski został oskarżony o udzielnie schronienia członkom organizacji w czasie jej „likwidacji” przez UB. Za powyższe, wyrokiem z 22.11.1946 został skazany na 2 lata więzienia. IPN Sz 187/42-44 (Sr. 517/46).
Materiały stanowią akta skazanego dotyczące Kazimierza Bączkowskiego, który został osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 8.06.1946. Po wyroku karę odbywał w więzieniu w Nowogardzie i we Wronkach. Zwolniony na mocy amnestii postanowieniem z 28.02.1947. IPN Sz 565/21 (1007/99).
Materiały stanowią zbiór zmikrofilmowanych akt śledczych, w tym akt 371/Śl, dotyczących nielegalnej organizacji „BOA”, działającej na terenie Bobolic. Kazimierz Bączkowski występuje w materiałach jako osoba, która udzieliła schronienia członkom organizacji. IPN By 0112/2 (371/Śl). materiały niemal nieczytelne, udało się jedynie częściowo odczytać ankiety osobowe, zawierające większą czcionkę
Mikrofilmy z akt kontrolno-śledczych WUBP i KWMO Bydgoszcz. Materiały zawierają ankiety personalne dot. osób podejrzanych w latach 1945-1962. Kazimierz Bączkowski występuje jako osoba objęta postępowaniem 371/Śl w związku z udzieleniem schronienia członkom „nielegalnej organizacji WiN”. IPN By 00118/12.
Materiały stanowią akta śledztwa w sprawie represjonowania w latach 1945-1956 członków podziemnych organizacji, prześladowaniu osób z powodu przynależności do określonych grup politycznych i innych przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Kazimierz Bączkowski występuje w sprawie jako świadek, a jednocześnie pokrzywdzony. Z jego zeznań wynika, że kontakt z organizacją „BOA” nawiązał już w 1945 roku. Po aresztowaniu przetrzymywano go w PUBP w Koszalinie, a następnie przewieziono do WUBP w Szczecinie, gdzie stosowano wobec niego uporczywe, nocne przesłuchania, bito i pozbawiano dostępu do wody i pożywienia. IPN Sz 418/59 (S 3/91/UB).
.