Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Mulawicze
Data urodzenia: 10-12-1906
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej. Władysław Łapiński został zatrzymany 03.05.1952 przez pracownika MO w Bielsku Podlaskim. Tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo było prowadzone od 21.05.1952 do 15.06.1952 przez PUBP w Bielsku Podlaskim i zakończone wydaniem postanowienia po pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Sformułowano akt oskarżenia dotyczący udzielenia pomocy przez W. Łapińskiego organizacji o charakterze niepodległościowym, który Wojskowa Prokuratura Rejonowa (WPR) w Białymstoku zatwierdziła 19.06.1952 (Pr.II-384/52). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku z 26.07.1952 (Sr.475/52) W. Łapiński został uznany winnym tego, że w okresie od kwietnia do września 1951 udzielał pomocy członkom organizacji podziemia niepodległościowego poprzez zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia. Za powyższe został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia o amnestii z 23.05.1953 wydanego przez WSR w Białymstoku kara została złagodzona do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 26.11.1954 W. Łapiński został warunkowo zwolniony z odbywania pozostałej części kary, a okres próby ustalono do 03.05.1957. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 08.12.1994 (III Ko 1495/94) unieważnił wyrok wydany przez WSR w Białymstoku wobec W. Łapińskiego. IPN Bi 212/4782 (Sr. 475/52).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki Nr 2 dot. organizacji „VI Brygada Wileńska AK” pod dow. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor” i Władysława Łukasiuka ps. „Młot” sporządzone w latach 1974-1982 przez Wydz. „C” KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz osobowy na pomocnika organizacji podziemia niepodległościowego z 22.12.1976 dotyczy Władysława Łapińskiego, który od kwietnia do września 1949 udzielał pomocy grupie „Młota” poprzez zapewnienie jej członkom w swoich zabudowaniach zakwaterowania i wyżywienia. W. Łapiński został zatrzymany 03.05.1952 przez PUBP Bielsk Podlaski. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 26.07.1952 został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/25/2 (1/24).
.