Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wołonciej
Miejsce urodzenia: Bobrowniki
Data urodzenia: --1878
Imię ojca: Wincenty
Znany/a też jako:
Stanisław Wołąciej

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa przeciwko Stanisławowi Wołonciejowi, zastępcy komendanta AK, została wszczęta przez WUBP w Białymstoku 03.08.1945. Został on skierowany do Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Zmarł 14.10.1945. Materiały o sygn. KSL-1122 zniszczono w 1968 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie. Dokumentacja zawiera postanowienie WPG w Białymstoku z 10.09.1945 o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztowania tymczasowego wobec Stanisława Wołoncieja i umieszczeniu go w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. WSG w Białymstoku postanowieniem z 29.09.1945 (G.333/45) umorzył postępowanie karne i uchylił środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. S. Wołonciej został zwolniony z więzienia w Białymstoku 09.10.1945. IPN BU 898/550 (Pr.G.170/tjn/45, Archiwum nr 513).
Akta śledztwa w sprawie stosowania niewłaściwych metod śledczych. Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Wołoncieja spowodowanej przez funkcjonariuszy WUBP w Białymstoku zostało wszczęte 27.03.1957 przez podprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku (S.68/57). W materiałach znajdują się pisma KMO woj. białostockiego, które stwierdzają brak materiałów dotyczących Stanisława Wołoncieja (III Ko 840/56). Śledztwo zostało umorzone 16.04.1957 z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa oraz braku materiałów. IPN Bi 3/23 (S.68/57).
.