Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Maria Bożena
Nazwisko: Polakowska
Miejsce urodzenia: Jelcz-Laskowice
Data urodzenia: 21-11-1954
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Oława (powiat oławski) 23-08-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. 152642 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; akta paszportowe o sygn. IPN Wr 524/152642 (sygn. wytwórcy EAWR 152642); karta Pz-35 o sygn. EAWR 152642 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr- 765/13 zarządzenie z dnia 18.09.2013 r. dotyczące Marii Bożeny Polakowskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.