Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Wojciechowska-Czarnik
Nazwisko rodowe: Anielska
Miejsce urodzenia: Skalbmierz
Data urodzenia: 13-03-1966
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Archiwistka” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 67583 dn. 28.11.1988 przez Wydział III-1 WUSW w Katowicach. KE prowadzono w celu objęcia kontrolą operacyjną Krystyny Wojciechowskiej. Ww. wzięła udział w manifestacji zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Konfederację Polski Niepodległej przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach dn. 11.11.1988. W trakcie manifestacji została pobita w wyniku interwencji sił porządkowych. Utrzymywała kontakt z działaczami NZS przy UŚ w Katowicach. Dn. 31.03.1989 kolportowała pismo NZS „Bez Retuszu” w trakcie marszu ekologicznego ruchu „Wolność i Pokój”. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji (tajni współpracownicy, kontakty służbowe), perlustrację korespondencji ww. oraz przeprowadzano rozmowę profilaktyczną z ojcem K. Wojciechowskiej. KE krypt. „Archiwistka” zakończono dn. 12.01.1990 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały wykreślono z ewidencji operacyjnej 16.07.1990 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano im sygn. 43949/II. IPN Ka 048/793 (43949/II), IPN Ka 230/7434 (43949/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Pedagog” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 54681 dn. 07.12.1983 przez Pion III-1 RUSW w Tarnowskich Górach. KE założono w celu objęcia kontrolą operacyjną nauczycielki będącej działaczką NSZZ „Solidarność”. Krystyna Wojciechowska figuruje w KE z uwagi na utrzymywaną znajomość z osobą zarejestrowaną do KE. Prowadzenie kwestionariusza zakończono 07.04.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności” figurantki. Materiały przekazano dn. 11.04.1986 do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie otrzymały sygn. 41871/II. IPN Ka 048/47 (41871/II).
.