Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Porzecze
Data urodzenia: 05-01-1915
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Julia
Znany/a też jako:

urodzony/a 23- 12-1914

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankiety sporządzone przez Wydział "C" KW MO w Gdańsku, dotyczące członków organizacji niepodległościowych i dezerterów z Wojska Polskiego ujawnionych na podstawie amnestii z 1947 roku. W materiałach figuruje Ludwik Bielski członek Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN), pochodzenie chłopskie, który ujawnił się w roku 1947. IPN Gd 0046/83/3 (130/2).
Oświadczenie z ujawnienia przynależności do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Ludwika Bielskiego. Ww. był członkiem "WiN" okręg Sokółka, używał pseudonimu "Komar”. W czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej pseud. "Grom”, wywieziony do obozu NKWD w ZSRR, powrócił do Polski w 1946 roku. Wstąpił do "WiN", gdzie jako pracownik leśny rozpowszechniał ulotki. Ujawnił się 28.03.1947 przed komisją amnestyjną WUBP w Gdańsku. Akta 24.08.1955 złożono pod sygn. 36/II. IPN Gd 0027/8 (36/II), IPN Gd 00118/15-16 (36/2) mikrofilm.
Ankiety i oświadczenia ujawnionych członków "AK" i "WiN" złożone do archiwum 08.02.1957 przez Wydz. VI Dep. IV MSW. Ww. figuruje jako członek Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN). Materiały złożono do archiwum pod sygn. 781/IV. Materiałów o sygn. 781/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.