Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julia
Nazwisko: Gacek
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 01-02-1901
Imię ojca: Andrzej
Znany/a też jako:
Marta Jelińska

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Oświadczenia ujawnionych członków organizacji niepodległościowych. Julia Gacek figuruje w wykazie ujawnionych członków Armii Krajowej sporządzonym w 1965 roku w Gdańsku. Ponadto w aktach znajduje się oświadczenia z ujawnienia działalności Julii Gacek złożone 17.04.1947 przed komisją amnestyjną w Gdyni. Ww. należała do Armii Krajowej na terenie województwa lubelskiego oraz Warszawy i Wołomina. Używała pseudonimu „Marta Jelińska” (lub dwóch pseudonimów: „Marta” i „Jelińska”). Do AK wstąpiła w Warszawie w maju 1940. Pełniła funkcję łączniczki między Warszawą a Lublinem pod dowództwem „Przybylskiego”. Tę funkcję pełniła do końca 1940. W styczniu 1941 z polecenia organizacji wstąpiła do policji, gdzie pracowała do wybuchu powstania warszawskiego. Po wybuchu powstania straciła kontakt z dowództwem. IPN Gd 0046/54 t. 1, 3 (73/1, 73/3).
Julia Gacek była rozpracowywana przez Wydz. III WUBP w Gdańsku jako były członek i łącznik AK. 22.11.1958 materiały złożono pod sygn. S-15209. Akt o sygn. S-15209 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.