Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Andrzej
Nazwisko: Pieńkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-07-1956
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.11.1977 Maciej Pieńkowski (wówczas student III roku ASP) został zarejestrowany pod nr 22278 przez Wydz. III KS MO jako "kandydat do pracy operacyjnej" - "kandydat na właściciela lokalu konspiracyjnego". Wniosek o "opracowanie" ww. kandydata uzasadniono okolicznością, iż: „istnieje pilna potrzeba pozyskania lokalu konspiracyjnego celem zabezpieczenia tajności spotkań z osobowymi źródłami informacji”. Natomiast „w trakcie opracowania ww. okazało się, że pod wskazanym adresem mieszka wraz z żoną (…), dom jest zawsze pełen różnych ludzi, a to uniemożliwiałoby zachowanie konspiracji”. W związku z tym dnia 20.06.1979 zdjęto tę sprawę z ewidencji z powodu „nieprzydatności operacyjnej”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod ówczesną sygnaturą 12387/I-k, a następnie sfilmowano pod sygn. 12387/1. IPN BU 00249/1268 (12387/I), IPN BU 001121/1879 (12387/1) mikrofilm.
Z treści zapisu na jednej z ewidencyjnych kart Wydziału Paszportów KS MO w Warszawie wynika, że w roku 1982 oraz w 1983 Maciej Pieńkowski otrzymał odmowę paszportu na wyjazd do Anglii. Złożył odwołanie, które rozpatrzono negatywnie. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.