Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wasiak
Miejsce urodzenia: ZGIERZ
Data urodzenia: 01-11-1946
Kraj urodzenia: POLSKA
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Członek ZSMP. Członek PZPR od 01.12.1967 lub 16.10.1968.
Wieloletni pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego (ZPW) im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” w Zgierzu.
Od 01.07.1986 Dyrektor Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zgierzu.
Przebieg kariery partyjnej:
Wykładowca szkolenia partyjnego - brak bliższych danych.
Ad 2. Jako II Sekretarz KZ był sekretarzem organizacyjnym. Nazewnictwo stosowane zamiennie.
Ad 6. W dokumentacji osobowej pojawia się informacja o pełnieniu funkcji przewodniczącego ZKKP KZ PZPR przy ZPW im. J. Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu od 1978 - brak potwierdzenia w materiale źródłowym z KZ.
Ad 7. Przynajmniej formalnie na stanowisku I Sekretarza KZ pozostawał do posiedzeniu plenarnego w dn. 11.06.1981 kiedy to z uwagi na wybór na funkcję sekretarza ds. organizacyjnych KM PZPR w Zgierzu dokonano stosownej zmiany.
Ad 8-10. Jako sekretarz ds. organizacyjnych KM PZPR w Zgierzu był automatycznie członkiem Egzekutywy i Plenum tegoż KM. W materiale źródłowym brak dokładnej daty zakończenia pełnienia wymienionych funkcji. Jako sekretarz ds. organizacyjnych KM PZPR w Zgierzu pozostawał na etacie partyjnym w okresie 01.07.1981-30.06.1986.
Źródła: AP Łódź, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa; Tamże, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 3 (protokoły konferencji sprawozdawczo wyborczych 1970, 1972, 1974); Tamże, 4 (protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1977, 1979, 1981); Tamże, 7 (protokoły posiedzeń plenarnych 1974-1986); Tamże, 13 (protokoły posiedzeń Egzekutywy 1975-1978); Tamże, KM PZPR w Zgierzu, 12 (protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych z 01.06.1981, 17.12.1983); IPN Ld 092/81 t. 10/23 (Dokumentacja postępowania w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową), s. 3.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz OOP przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 1970 1974 AP Łódź, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 3 (Kwestionariusz osobowy z dn. 16.06.1981).
II Sekretarz KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 12-12-1974 11-1977 AP Łódź, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 3, b.p. - Spis członków KZ wybranych na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 12.12.1974; Tamże, 4, s. 12 (Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ w dn. 08.11.1977 - skład Sekretariatu), s. 61 (Proponowani kandydaci do KZ); Tamże, 13, b.p. - Podanie Tadeusza Wasiaka z dn. 31.01.1977, Protokół nr 4/77 z posiedzenia Egzekutywy KZ w dn. 25.02.1977.
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 12-12-1974 06-1981 AP Łódź, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 3, b.p. - Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ w dn. z 12.12.1974 - skład władz partyjnych; Tamże, 7, s. 260 (Protokół nr 3/81 z posiedzenia plenarnego w dn. 11.06.1981); Tamże, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 3 (Kwestionariusz osobowy z dn. 16.06.1981), s. 11 (Opinia z dn. 26.06.1981).
Członek Plenum KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 12-12-1974 06-1981 AP Łódź, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 3, b.p. - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Plenum KZ na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 12.12.1974; Tamże, 7, s. 260 (Protokół nr 3/81 z posiedzenia plenarnego w dn. 11.06.1981).
Przewodniczący Zespół ds. Informacji KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 1977 1979 AP Łódź, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 3 (Kwestionariusz osobowy z dn. 16.06.1981); Tamże, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 13, b.p. - Protokół nr 3/77 z posiedzenia Egzekutywy w dn. 07.02.1977.
Przewodniczący Zakładowa Komisja Kontroli Partyjnej KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 11-1979 05-1981 AP Łódź, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 4, s. 186 (Sprawozdanie z działalności ZKKP przy KZ PZPR ZPW "Zeltor" w Zgierzu za okres 31.10.1979-08.05.1981).
I Sekretarz KZ przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Jana Pietrusińskiego „Zeltor” Zgierz PZPR 12-05-1981 06-1981 AP Łódź, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 11 (Opinia z dn. 26.06.1981); Tamże, KZ PZPR w ZPW im. Jana Pietrusińskiego "Zeltor" w Zgierzu, 7, s. 260 (Protokół nr 3/81 z posiedzenia plenarnego w dn. 11.06.1981).
Członek Plenum Komitet Miejski Zgierz PZPR 01-06-1981 AP Łódź, KM PZPR w Zgierzu, 12, s. 49-50 (Protokół Komisji Skrutacyjnej dla wyboru władz partyjnych na XXII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 01.06.1981), s. 309 (Spis członków KM wybranych na XXIII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 17.12.1983); Tamże, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 11 (Opinia z dn. 26.06.1981), s. 30 (Świadectwo pracy z dn. 30.06.1986).
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Miejski Zgierz PZPR 09-06-1981 30-06-1986 AP Łódź, KM PZPR w Zgierzu, 12, s. 40 (Protokół Komisji Skrutacyjnej dla wyboru władz partyjnych na XXII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 01.06.1981/09.06.1981), s. 309 (Spis członków KM wybranych na XXIII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 17.12.1983); Tamże, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 11 (Opinia z dn. 26.06.1981), s. 30 (Świadectwo pracy z dn. 30.06.1986).
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Zgierz PZPR 09-06-1981 AP Łódź, KM PZPR w Zgierzu, 12, s. 40 (Protokół Komisji Skrutacyjnej dla wyboru władz partyjnych na XXII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 01.06.1981/09.06.1981), s. 309 (Spis członków KM wybranych na XXIII Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 17.12.1983); Tamże, KŁ PZPR, 10834, dokumentacja osobowa, s. 11 (Opinia z dn. 26.06.1981), s. 30 (Świadectwo pracy z dn. 30.06.1986).
.