Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Antoni
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Bliszczyce
Data urodzenia: 21-06-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzeja Mroza, który pomimo wprowadzenia stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach i w czasie trwania strajku w 1981 „organizował i zbierał żywność dla osób biorących udział w strajku” oraz „organizował zbiórki pieniędzy dla osób internowanych z kopalni, na której pracuje”. Zatrzymany na podstawie decyzji nr Ty-058 o internowaniu z dn. 24.03.1982. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a następnie Łupkowie, gdzie od dn. 21.06.1982 prowadził protest głodowy, domagając się „uwolnienia z ośrodków odosobnienia wszystkich internowanych kobiet oraz chorych mężczyzn”. Zwolniony 12.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1224/82. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39915/II. IPN Ka 043/842 (39915/II) t. 2.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który 26.03.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zatrzymany na podstawie decyzji nr Ty-058 z dn. 24.03.1982 z uwagi na fakt, iż „pozostając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działalność związkową”. W dn. 18.05.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 12.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 41/312 to karta depozytowa internowanego. IPN Rz 56/135, IPN Ka 41/312.
Andrzej Mróz występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Puchacz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.10.1982 pod nr. rej. KA 51125 i prowadzonej przez Wydział V-2 KW MO Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji dotyczącej „nielegalnej grupy” zajmującej się produkcją i kolportażem ulotek „o treści antypaństwowej” pod nazwą „Solidarność-Tychy”. Celem sprawdzenia było ustalenie członków grupy, „charakteru prowadzonej działalności” oraz stała kontrola „figurantów”. Jedną z osób inwigilowanych w ramach sprawy był Andrzej Mróz, który brał udział w organizacji zbiórek pieniężnych na pomoc dla osób internowanych i zatrzymanych. W dn. 26.10.1982 jako podejrzany o przynależność do „nielegalnej grupy” na terenie miasta Tychy, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 51245/51125. W związku z prowadzoną sprawą ww. był inwigilowany przez tajnych współpracowników (TW). SOS „Puchacz” zakończono 6.07.1983 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 2.08.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40495/II. IPN Ka 043/1331 (40495/II).
Andrzej Mróz, który po powrocie z internowania „krytycznie i negatywnie wypowiada się pod adresem władz politycznych i administracyjnych kraju” oraz „w dalszym ciągu destrukcyjnie i negatywnie oddziałuje na załogę kopalni” został w dn. 24.08.1982 na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice ponownie zatrzymany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 13.12.1982 na podstawie decyzji nr 1913/82 o uchyleniu internowania. Akta internowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39915/II. IPN Ka 043/842 (39915/II) t. 1.
Akta internowanego zwierają dokumenty wytworzone w związku z powtórnym internowaniem ww., który od dn. 28.08.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zatrzymany na mocy decyzji nr 522/V-2 z 24.08.1982, ponieważ „pozostając na wolności może prowadzić działalność zagrażająca bezpieczeństwu lub obronności Państwa”. Zwolniony w dn. 13.12.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/459.
W aktach paszportowych znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę (Z-I-1260/85) obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 26.03.1982 do 26.03.1985, wniesione z uwagi na fakt, iż ww., który należał do „aktywnych członków” NSZZ „Solidarność”, „pomimo wprowadzenia stanu wojennego, rozpowszechniał nieprawdziwe wiadomości szkalujące władze PRL”. W dniu 21.07.1982 zastrzeżenie wyjazdu zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 50353 (wycofane 27.04.1985). W aktach paszportowych znajduje się również informacja, iż ww. podjął starania o wyjazd za granicę na pobyt stały. IPN Ka 144/24410 (EATY 24410).
Materiały administracyjne KW MO Katowice zawierają wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Andrzej Mróz występuje w aktach w związku z informacją o internowaniu w okresie od 26.03.1982 do 12.07.1982 oraz w okresie od 24.08.1982 do 13.12.1982. IPN Ka 093/220.
.