Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Włodzimierz
Nazwisko: Witkowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 29-10-1953
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Witkowski został zarejestrowany w dniu 30.10.1986 r. w Wydz. "C" WUSW w Poznaniu pod numerem rejestracyjnym 41144 przez Sekcję VII Wydz. V WUSW w Poznaniu w kategorii tajny współpracownik (TW) o pseudonimie „Wal”. Pozyskania na "TW" dokonano 10.10.1986 r. na zasadzie „współodpowiedzialności za losy kraju” do zagadnienia „nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki narodowej” opracowywanego w ramach Sprawy Obiektowej o kryptonimie „Spółdzielcy” prowadzonej w związku z zabezpieczeniem operacyjnym Wojewódzkiego Kompleksu Drobnej Wytwórczości w Poznaniu. W zapisach ewidencyjnych brak dokładnej daty wyrejestrowania TW pseud. "Wal" z ewidencji operacyjnej. W dniu 31.01.1990 r. naczelnik Wydziału "C" WUSW w Poznaniu wystosował do Wydziału I i III Biura "C" MSW prośbę o wycofanie ww. z ewidencji. W zachowanych materiałach brak informacji o archiwizacji i brakowaniu akt. Karty EO-4/77 i Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Poznaniu; dziennik rejestracyjny WUSW w Poznaniu poz. 41144; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapis w bazie danych ZSKO.
Na karcie z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW odnotowano fakt sprawdzenia W. Witkowskiego w ewidencji operacyjnej MSW przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą WUSW w Poznaniu - powód sprawdzenia "przed rozpracow.[aniem]". Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
W 1986 r. Waldemar Witkowski został upoważniony do tajemnicy państwowej przez Wydz. XII Biura „C” MSW do nr. OMT-6319/0592/86. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Poznaniu; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki dopuszczonych do tajemnicy państwowej; akta o sygn. IPN Po 06/307/3195 (172/II) – materiały MOB.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 822/66150 (sygn. wytwórcy EAPO 66150); karta Pz-35 o sygn. EAPO 66150 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

W dniu 01 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny wydał orzeczenie (sygn. akt III K 88/20) stwierdzające, że Waldemar Witkowski złożył w dniu 24 września 2007 r. zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy lustracyjnej (Dz. U. z 2020 poz. 306 t.j.) oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

Ppl/Po 509/11 zarządzenie z dnia 10.12.2012 r. dotyczące Waldemara Włodzimierza Witkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.