Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Blek
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 26-06-1954
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Zielonej Górze prowadzonego w okresie 14.01.1982 - 21.05.1982 w sprawie kontynuowania działalności przez członków NSZZ "Solidarność" w stanie wojennym poprzez założenie związku "Podziemie NSZZ Solidarność Ziemi Świebodzińskiej" oraz rozpowszechnianie plakatów i ulotek o „wrogiej treści”, skierowanej przeciwko WRON, PZPR i MO. Do materiałów włączono także sprawy operacyjne o kryptonimach „Ślad” i „Rodzinka”, dotyczące niektórych jego członków. Andrzej Blek został zatrzymany w związku z przynależnością do związku. W akcie oskarżenia zarzucono mu, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej i w jej ramach rozpowszechniał ulotki i plakaty zawierające w swej treści „fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z 17.06.1982 skazał go za powyższe na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat. 24.06.1982 prokurator wniósł rewizję zarzucają wymierzenie kary niewspółmiernie łagodnej w stosunku do społecznej szkodliwości czynu, wnosząc o 5 lat pozbawienia wolności. IPN Po 030/292 t. 1-8 (6847/III).
Materiały stanowią akta nadzoru, prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze w okresie 14.01.1982 - 21.05.1982 w sprawie o niezaniechanie działalności w NSZZ "Solidarność" po jej zdelegalizowaniu i kontynuowanie działalności w Podziemiu NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej oraz sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek w formie maszynopisu i plakatów "zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Dnia 23.04.1982 przedstawiono Andrzejowi Blekowi zarzut, że jako członek „Solidarności” kontynuował działalność w ramach Związku poprzez rozpowszechnianie ulotek i plakatów, aż do czasu zatrzymania. Akt oskarżenia sporządzono 21.05.1982. IPN Po 417/6-7 (Pg.Śl. II-8/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzeja Bleka. Wymieniony został osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze w dniu 29.04.1982 w związku ze sprawą dotyczącą kontynuowania działalności w ramach NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego. Zwolniony 17.06.1982 IPN Po 142/1255 (4958).
Akta sądowe postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobom, które w grudniu 1981 w Świebodzinie, po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc członkami NSZZ "Solidarność", nie przerwały działalności związkowej i utworzyły „nielegalną organizację” pod nazwą Podziemie NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej sporządzając i rozpowszechniały plakaty i ulotki o treści „lżącej ustrój PRL i mogącej wywołać niepokój publiczny”. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze w dniu 21.05.1982 przesłała do Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu akt oskarżenia, w którym zarzucono Andrzejowi Blekowi przystąpienie do „nielegalnego związku mającego na celu prowadzenie działalności sprzecznej z przepisami dekretu o stanie wojennym”. Rozprawę wyznaczono na dni 7-9.06.1982. Na mocy wyroku z 17.06.1982 Andrzej Blek został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat. Prokurator w dniu 24.06.1982 wniósł do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego rewizję od wyroku na niekorzyść Andrzeja Bleka, zarzucając wymierzenie kary niewspółmiernie łagodnej i domagając się 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Rewizję ostatecznie cofnięto. W materiałach znajduje się dodatkowo rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego z 20.04.1994 z wnioskiem o zmianę wyroku z roku 1982 poprzez uniewinnienie Andrzeja Bleka, jako że jego czyny były wystąpieniem w obronie praw i wolności obywatelskich, a rozpowszechniane materiały nie zawierały fałszywych wiadomości. W wyroku z 31.05.1994 Sąd Najwyższy zmienił wcześniejszy wyrok, zgodnie z wnioskiem. IPN Wr 101/576-584 (SO.W. 508/82).
Andrzej Blek figuruje w "kartotece aktów wrogich" jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" i członek Podziemia NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej. Dokumentacja kartoteczna.
Zgodnie z zapisami z komputerowego zbioru danych byłej Służby bezpieczeństwa (ZSKO) był inwigilowany jako członek podziemia solidarnościowego w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania" (brak bliższych informacji na jej temat). Zapis w ZSKO.
.