Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Marek
Nazwisko rodowe: Andrzejowska
Miejsce urodzenia: Białogóra
Data urodzenia: 14-01-1932
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR . Należała także do ZMP.
Przebieg pracy zawodowej: 1) 1952-1954 - Zespół PGR w Szówsku - zootechnik; 2) 1954-1956 - Ministerstwo Kontroli Partyjnej-Delegatura w Rzeszowie - kontroler PGR; 3) 1956-1958 - Zespół PGR w Ulhówku - zootechnik; 4) 1965-1968 - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach - inspektor ds. nasiennictwa, zootechnik; 5) 1968-1970 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babinie - zootechnik; 6) 1971-1972 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Końskowoli - sekretarz Biura; 7) od 1973 r. - Urząd Gminy w Puławach - sekretarz Biura, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierownik referatu.
Źródła: AP Lublin, KG PZPR Puławy-5, 6, 12, 24, 121, 131; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Rejon Puławy-Członkowie czynni i kandydaci, akta osobowe 558.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Rolny Komitet Gromadzki Babin PZPR 1968 1970 AP Lublin, KG PZPR Puławy-131; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Rejon Puławy-Członkowie czynni i kandydaci, akta osobowe 558
II Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna Terenowa Końskowola PZPR 1971 1972 AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Rejon Puławy-Członkowie czynni i kandydaci, akta osobowe 558
II Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Urzędzie Gminy Puławy PZPR 1973 AP Lublin, KG PZPR Puławy-131; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Rejon Puławy-Członkowie czynni i kandydaci, akta osobowe 558
Kierownik Gminny Ośrodek Propagandy i Informacji Komitet Gminny Puławy PZPR 1974 AP Lublin, KG PZPR Puławy 5
Członek Komitet Gminny Puławy PZPR 15-12-1974 21-11-1977 AP Lublin, KG PZPR Puławy-5, 6, 12, 131
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Puławy PZPR 15-12-1974 21-11-1977 AP Lublin, KG PZPR Puławy-5, 6, 12, 24, 131
Kierownik Gminny Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Gminny Puławy PZPR 1976 1978 AP Lublin, KG PZPR Puławy 121
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Urzędzie Gminy Puławy PZPR 1983 AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Rejon Puławy-Członkowie czynni i kandydaci, akta osobowe 558
.